Specialist: Kompetencer inden for produktion

For at øge din markedsværdi er det vigtigt at holde sig for øje, hvilke kompetencer der generelt bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet. Tenkologisk Institut har lavet en analyse af, hvilke kompetencer specialister der arbejder med produktion generelt bør styrk i fremtiden.

Naturvidenskabelige kompetencer

Analysen fra Teknologisk Institut viser, at specialister inden for produktion i det store og hele skal blive bedre inden for følgende områder af naturvidenskab:

  • Virtuel simulering af materialeegenskaber
  • Design i kompositmaterialer
  • Formå at anvende materialer med fokus på energireduktion
  • Digitale udvikler- og brugerkompetencer
  • Indsigt i systemer til analyse af store datamængder
  • Beherske flere IT-værktøjer
  • Tekniske løsningers rolle i kunders forretning
  • 'STEM'

Tendensen viser, at produktionsspecialister generelt skal være bedre til virtuel simulering i udvikling af materialeegenskaber med henblik på at reducere omkostninger i forbindelse med materialeudvikling. Og de skal kunne designe med anvendelse af kompositter.

Desuden skal feltet af specialister inden for produktion have indsigt i og formå at anvende innovationspotentialerne inden for  nanoteknologi, materialeteknologi og avanceret produktionsteknologi i applikationsøjemed. Dette med fokus på at reducere energianvendelse og miljøbelastninger.

Du skal være opmærksom på, at specialister i det store hele skal beherske en bredere palet af IT-værktøjer. Det betyder blandt andet, at de skal have flere avancerede digitale udvikler- og brugerkompetencer. Og de skal have indsigt i systemer til behandling og analyse af store datamængder.

For fremtiden skal specialister også generelt have øget indsigt i tekniske løsningers rolle i kunders forretning og sammenhænge.

Sidst men ikke mindst viser tendenserne, at specialister skal øge deres færdigheder inden for 'Science, Technology, Engineering and Mathematics' (STEM) - det dækker bl.a. over matematik, kemi, biologi, fysik og statistik.

Organisatoriske kompetencer

Inden for organisatoriske kompetencer skal specialister inden for produktion overordnet set være klar til nedenstående:

  • Øgede krav om forretningsforståelse
  • Ledelse af eller deltagelse i tværnationale team

Som produktionsingeniør skal du være opmærksom på forudsigelserne inden for organisatoriske kompetencer og regne med, at der især kommer øgede krav til forretningsforståelse. Og desuden øgede krav til at kunne deltage i eller lede virtuelle og tværnationale team, som indfører teknologi på tværs af koncernen.