Specialist: Kompetencer inden for rådgivning

Arbejder du som specialist inden for rådgivning viser en analyse fra Teknologisk Institut, at der særligt er mange organisatoriske kompetencer du kan styrke.

Naturvidenskabelige kompetencer

Specialister med en rådgivningsrolle skal generelt blive bedre inden for følgende områder af naturvidenskab:

 • Design ud fra et livscyklusperspektiv
 • Digitale brugerkompetencer
 • Tekniske løsningers rolle ift. kunders forretning
 • 'STEM'
 • Evnen til at få øje på servicemuligheder

Du skal som rådgivningsingeniør bide mærke i, at tendensen for rådgivningsspecialister er, at de skal have fokus på at designe ud fra et livscyklusperspektiv med fokus på bæredygtighed i mange dimensioner. Generelt skal de også have mere avancerede digitale brugerkompetencer og kunne bruge simuleringsværktøjer.

Desuden viser analysen, at de generelt skal have øget indsigt i tekniske løsningers rolle i kunders forretning og sammenhænge. Samtidig skal de øge deres færdigheder inden for 'Science, Technology, Engineering and Mathematics' (STEM) - det dækker bl.a. over matematik, kemi, biologi, fysik og statistik.

Generelt skal de have en evne til at få øje på servicemuligheder, som kan forbedre kundernes og brugernes oplevelse og værdi af totalleverancen.

Organisatoriske kompetencer

Specialister inden for rådgivning skal i det store hele blive dygtigere til nedenstående organisatoriske kompetencer:

 • System, analyse og modellering
 • Problemløsning
 • Forretningsforståelse
 • Helhedsorienteret kunderådgivning
 • Virtuel projektledelse
 • At optimere og udvikle kundens forretning
 • Projektering af komplekse infrastrukturprojekter
 • Merværdiskabelse hos kunden vha. teknologi
 • Tværdisciplinaritet til løsninger og projektspecifikationer

Du skal være opmærksom på, at analysen viser, at rådgivningsspecialister skal blive bedre inden for system, analyse og modellering. Besidde problemorienterings- og problemløsningskompetencer.

Der vil være et øget krav om forretningsforståelse og i forlængelse af det også viden om organisation og ledelse for at muliggøre mere helhedsorienteret kunderådgivning. Desuden vil der generelt være fokus på at kunne lede projekter i virtuelle og tværnationale teams.

Specialister skal kunne lede projekter, som optimerer og udvikler kundens forretning og konceptualisere, designe og implementere teknologi med fokus på merværdiskabelse hos kunden - f.eks. i relation til 'cloud'-løsninger eller til avancerede automationsteknologier.

Analysen viser, at rådgivningsspecialister også skal være bedre til projektering og ledelse af komplekse infrastrukturprojekter. Og de skal besidde tværdisciplinaritet som grundlag for at indkredse og komme med løsninger til komplekse problemstillinger og som udgangspunkt for peojektspecifikationen.