Specialist: Personlige kompetencer

Som specialist skal du være opmærksom på de generelle tendenser for personlige kompetencer.

Der vil frem mod 2020 nemlig være stigende vægt på, at specialister generelt:

  • Er interkulturelle
  • Kommunikerer godt
  • Kan flere sprog
  • Kan risikostyre

Specialister skal altså generelt tænke endnu mere internationalt, end de gør i dag. Det vil også sige, at det bliver en fordel at kunne flere fremmedsprog.

Og vær opmærksom på, at det at kunne sprog på flere niveauer vil blive efterspurgt. Sådan at specialister både kan kommunikere om de tekniske detaljer og kan kommunikere til andre faggrupper og kunder, som ikke har stor viden om emnet.

Især for rådgivningsingeniører gælder, at de udover ovenstående kompetencer skal tænke på at kunne risikostyre ift. både hårde og bløde aktører og have etik med gennem hele leverancen.