Status på kunstig intelligens i Danmark

Som en del af Sirikommissionens arbejde har Teknologisk Institut udarbejdet analysen "Kunstig Intelligens - Morgendagens Job og Samfund" for IDA. Rapporten sætter fokus på kunstig intelligens i en dansk sammenhæng.

Undersøgelsens resultater bygger på et litteraturstudie af internationale analyser, en spørgeskemaundersøgelse blandt IDAs medlemmer og en række interviews med danske og internationale eksperter fra erhvervslivet, faglige organisationer, politikere og forskere i kunstig intelligens. Rapporten forsøger at give et billede af danske forhold.


Undersøgelsens hovedkonklusioner er:

  • Det er især opgaver præget af stor rutine, som vil blive overtaget af kunstig intelligens. Men derudover må vi forvente, at kunstig intelligens kommer til at erstatte forskellige funktioner indenfor langt de fleste job. Det forventes, at fremtidens arbejdsmarked bredt set vil være centreret omkring 3 typer jobfunktioner: 1) Løsning af ustrukturerede problemer, 2) behandling og forarbejdning af ny information og 3) manuelle, finmotoriske opgaver, som udføres i skiftende omgivelser. Dette kommer til at stille store krav til vores evne til at betjene digitale løsninger i kombination med traditionel faglighed.
  • Ingeniørerne og eksperterne i analysen er generelt optimistiske angående deres egne og danskernes evne til at tilpasse sig den teknologiske udvikling. Der er heller ikke den store nervøsitet ift. at miste arbejdet. Dette skyldes den danske flexicurity-model. Der er dog bred enighed om behovet for rettidig omhu i forhold til kunstig intelligens, især på uddannelsesområdet.
  • De interviewede eksperter mener generelt, at Danmark har brug for en langsigtet strategi, som retter sig mod at udnytte vores styrkepositioner inden for digital teknologi. Grundet de store omkostninger og tekniske behov forbundet med udviklingen af kunstig intelligens kan det ikke svare sig for Danmark, som lille, åben økonomi, at satse på banebrydende landvindinger. Derfor vil det være vigtigt for Danmark at få sig placeret som et anvendelsesorienteret demonstrationsland, hvor teoretiske muligheder bliver omsat til konkrete løsninger. Det understreger også vigtigheden af, at små og mellemstore virksomheder bliver bedre til at se og udnytte de nye muligheder.

Læs hele rapporten Kunstig Intelligens - Morgendagens Job og Samfund.

Se et indslag i 21 Søndag på DR1 (11. december 2016) om kunstig intelligens og Sirikommissionen.