Stressmap - et dialogspil

Hvad er det, vi taler om, når vi taler om stress? IDAs medlemmer er stolte af deres faglighed og deres evner til at omsætte kompleks viden til brugbare resultater. Men i en kompleks arbejdsdag med korte frister og stigende krav til såvel tilgængelighed som omstillingsparathed kan afstanden mellem begejstring og belastning blive meget kort. Derfor er det afgørende at forholde sig til begreberne stress og trivsel.

Men hvad er stress, har vi alle den samme opfattelse af begrebet og hvad pokker stiller man op med stress? Det er komplekse spørgsmål, der ikke har et entydigt svar, for vi er alle forskellige, og ikke 2 arbejdspladser er helt ens. Derfor kan IDA tilbyde medlemmerne at låne dialogspillet Stressmap, der kan bruges til at give dig og dine kollegaer nye værktøjer på arbejdspladsen til forståelse og håndtering af stress.

Formålet med spillet er at give en afklaring, så man ved hvad det er, man taler om, når arbejdspladsen skal handle på stressen. Stressmap spilles bedst af 4 til 6 deltagere, og kan fx bruges i en klubbestyrelsen inden et møde om stress med ledelsen, blandt gruppen af tillidsrepræsentanter eller sammen med konsulenter fra personalekontoret, så man kan arbejde på den fælles forståelse af vejen til trivsel.

Se en kort introfilm om Stressmap her

Stressmap er opdelt i 3 dele

Første del handler om forståelsen af stress. Her arbejdes der med, hvad der kendetegner en stresset person.

Anden del handler om at finde årsagen til stress, samt hvordan man gennem faktiske handlinger kan skabe bedre rammer for bedre trivsel.

Tredje del handler om at definere hvilke tiltag, der kan igangsættes på jeres egen arbejdsplads. Der tages udgangspunkt i 4 niveauer for tiltag; det personlige niveau, team-niveau, ledelsesniveau og det organisatoriske niveau. Tiltagene kan være varige ændringer, her og nu tiltag eller arbejde med robusthed.

Det praktiske

Hvis dette lyder tiltalende, så kan du låne et spil i 30 dage. Kontakt Lone Høyrup på LH@IDA.DK med oplysning om, hvem du er (herunder medlemsnummer eller cpr.nummer), dine kontaktinformationer (mail og mobilnummer), din arbejdsplads og hvilken præcis adresse, som spillet skal sendes til. Så sørger IDA for, at I modtager spillet snarest med posten. IDA betaler endvidere for porto, når spillet skal retur.

På mit.ida under AKITVE eller TR og finder du link til en kort instruktionsvideo, der gennemgår hvordan Stressmap spilles. Der følger en manual med spillet, og det er let at gå til, men når I skal til at spille for første gang, kan alle få samme instrukser gennem filmen, hvorefter I kan gå direkte i gang.

Hvis alle spil skulle være udlånt, vil du modtage besked om dette med angivelse af, hvornår du vil kunne forvente at modtage det.