Stressramte kolleger

Mange tillidsrepræsentanter og andre medlemmer er i tvivl om, hvordan man reagerer i forhold til stressramte kollegaer

Spørgsmålet er ofte, om man kan gøre ondt værre ved at spørge ind til, hvordan kollegaen har det. Her er svaret klart. Du kan ikke skade en stressramt kollega ved at tale med vedkommende, så længe du kender dine begrænsninger. Vi skal spotte kollegaernes stressproblemer og sende dem i den rigtige retning. Men vi skal naturligvis ikke være psykologer.

Sørg så vidt muligt for at udvise ansvar for kollegaen, da vedkommende ofte er handlingslammet eller overreagerende. Tilbyd at kontakte IDA eller virksomhedens HR, så eventuelle relevante tilbud om hjælp og støtte kan undersøges. Hjælp også gerne med kommunikationen til kollegaens chef og øvrige kollegaer.

Foreslå kollegaen at kontakte egen læge og IDA, så der kan komme mere perspektiv på situationen. Det er ikke et mål i sig selv at få kollegaen sygemeldt, men de fleste har mistet perspektivet og er i en situation, der yderst skadelig. Selve beslutningen om sygemelding skal kun træffes af den enkelte selv i samråd med lægen.

Husk at kollegaen ikke har overblik, men alt er kaos inde i hovedet. Få og enkle budskaber. Nogle bliver ekstremt handlingsorienterede. Det er tit meget skidt, da de savner fokus. Sørg derfor altid for, at kollegaen får talt med IDA, inden vedkommende fx selv siger op.

Kortlæg om en kollega kunne være på vej ned med stress:

 • Søvnproblemer
 • Mave/fordøjelsesproblemer
 • Vedvarende hovedpine
 • Trykken for brystet
 • Svimmelhed
 • Blackout
 • Hjertebanken
 • Åndenød
 • Træthed / manglende energi
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Mindsket lyst til positive aktiviteter: Motion, se venner, være sammen med familie etc.
 • Sortsyn
 • Angstanfald eller større nervøsitet

Det her er ikke en matematisk model, og elementerne kan være større eller mindre, forbigående eller varige. Og enlig svale gør ikke sommer.

 • Hvad skal jeg være opmærksom på i forbindelse med en stresssygemelding?

  Du skal i første omgang sørge for at kontakte egen læge. Dette er vigtigt for at få sat et evt. forløb i gang, men også på grund af fremtidige dokumentationskrav.
  Undgå at bruge din arbejdsmail. Oplys din arbejdsgiver om, at du fremover kun er at træffe på privat mail. Du er som stresssygemeldt ikke forpligtet til at arbejde, men oppebærer din løn i sygemeldingsperioden. Du er dog fortsat omfattet af din almindelige loyalitetsforpligtelse overfor arbejdsgiveren.
  IDA står klar til at hjælpe dig, så kontakt os endelig.

 • Hvilke tilbud har IDA generelt til stressramte medlemmer?

  IDA kan tilbyde dig følgende:


  Juridisk bistand ift. sygemelding, fratrædelsesaftale, opsigelse etc.

  Psykologbistand, hvis arbejdspladsen ikke tilbyder det

  Karrierebistand, ligegyldigt om du forventer at vende tilbage til arbejdet eller forventer at fratræde

 • Er jeg forpligtet til at deltage i en mulighedssamtale med arbejdsgiver under stresssygemelding?

  Ja. Såfremt din sygdom forhindrer et møde, så kan mødet tages over telefonen. Hvis du ikke kan overskue et telefonmøde af helbredsmæssige grunde, så kontakt IDA for andre muligheder.

 • Kan jeg fortsætte i et bijob, hvis jeg er stresssygemeldt i forhold til hovedbeskæftigelsen?

  Såfremt sygemeldingen alene er koncentreret om din hovedbeskæftigelse, så kan du fortsætte i et bijob.
  Du skal dog være meget forsigtig med, at du ikke kommer til generelt at fremstå rask. Konsulter derfor din læge, inden du fortsætter i et bijob.

 • Kan jeg tage på ferie under en stresssygemelding?

  Såfremt din læge vurderer, at det er i overensstemmelse med sygdommen, så er svaret ja. Men det anbefales altid at du konsulterer din læge, før du tager af sted.

  Vær opmærksom på, at såfremt din arbejdsgiver modtager sygedagpengerefusion fra din bopælskommune, så stopper refusionen under ferie, og der en efterfølgende karens på 5 uger, før den genoptages. Det er dog ikke en betingelse, at der skal være sygedagpengerefusion for at opnå fuld løn under sygdom.

 • Hjælp til arbejdsmiljøet lokalt

  I samarbejde med TeamArbejdsliv tilbyder IDA ydelse til at forbedre arbejdsmiljøet lokalt. Tilbuddet giver tillidsvalgte redskaber til at håndtere konkrete arbejdsmiljømæssige udfordringer på arbejdspladserne og rette sig mod tillidsrepræsentanter, VG-formænd og arbejdsmiljørepræsentanter.

  Ydelsen består af 2 samtaler hos TeamArbejdsliv af 1½ times varighed: Første samtale af afklarende karakter + gode råd blandt andet i forhold til at komme i dialog med ledelsen, samt anden samtale - finder sted ca. en måned efter den første - hvor der samles op på, hvad der har virket/ikke virket.

  Hvis du kunne tænke dig et forløb hos TeamArbejdsliv, skal du i første omgang kontakte en IDA-konsulent på tlf. 33 18 48 48, som vil sørge for kontakten til TeamArbejdsliv.

  TeamArbejdsliv har siden 2005 løst forskellige opgaver på arbejdsmiljøområdet for både offentlige og private virksomheder, Læs mere om TeamArbejdsliv her.