Syg af stress?

Der findes en del regler, muligheder, rettigheder og pligter for både arbejdsgiver og dig i forbindelse med sygemelding

Kontakten med din arbejdsplads

Af flere årsager er det vigtigt at bibeholde kontakt med din arbejdsplads:

 1. Dels er der et sæt regler på området – muligheder, rettigheder og pligter for både arbejdsgiver og dig i forbindelse med sygemelding.
 2. Dels er der de stressforebyggende grunde til at have kontakt. Du skulle jo gerne tilbage og trives på ny. Alt afhængig af relationen til leder og kollegaer og årsagen til stress, er der gode grunde til at have kontakt til din arbejdsplads. Bevar relationen på samme måde, som hvis du var på barsel.
 3. Pas på med at presse dig selv til at vende for hurtigt tilbage til arbejdet. Hvis du vender for hurtigt tilbage, kan der være fare for tilbagefald. Sørg for at din tilbagevenden sker i tæt dialog med din læge og eventuelle psykolog.
 4. Anmod din arbejdsgiver om, at I sammen udarbejder en fastholdelsesplan, hvis du ikke forventer at vende retur inden for 8 uger. Planen skal beskrive, hvordan du kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdspladsen. Du kan når som helst i sygeforløbet anmode om en fastholdelsesplan. Det er dog ikke et krav.

7 gode råd til dig, der skal tilbage

 1. Vær åben om din situation, det gør din tilbagevenden nemmere.
 2. Det er afgørende, at din arbejdsbyrde er passende. Arbejdsmængden skal være overkommelig, og der skal være realistiske mål for dine præstationer. Men det betyder også, at du skal forholde dig til og afbalancere dine egne ambitioner i forhold til dine ressourcer.
 3. Hold en tæt kontakt til din chef i begyndelsen for at sikre, at opgaver og arbejdstid fortsat passer til dig. Sæt konkrete mål for din arbejdsindsats.
 4. Lad din leder hjælpe dig med at skabe overblik over dine arbejdsopgaver. Sammen planlægger I, opstiller realistiske mål, afstemmer forventninger og skaber en klar rollefordeling: hvem laver hvad og hvorfor.
 5. Find din grænse i det grænseløse arbejde. Hegn dit arbejde ind tids- og stedmæssigt og træk det mentale stik ud, når du holder fri.
 6. Hold under hele forløbet tæt kontakt til din læge og eventuelle psykolog, så du ikke vender tilbage til en større arbejdsbelastning, end du kan håndtere på sikker og sund vis.
 7. Overvej et jobskifte, hvis der i dit job ikke kan ændres på de stressudløsende faktorer. Få evt. en karrieresamtale hos en af vores karrierekonsulenter.
 • Hvad skal jeg være opmærksom på i forbindelse med en stresssygemelding?

  Du skal i første omgang sørge for at kontakte egen læge. Dette er vigtigt for at få sat et evt. forløb i gang, men også på grund af fremtidige dokumentationskrav.
  Undgå at bruge din arbejdsmail. Oplys din arbejdsgiver om, at du fremover kun er at træffe på privat mail. Du er som stresssygemeldt ikke forpligtet til at arbejde, men oppebærer din løn i sygemeldingsperioden. Du er dog fortsat omfattet af din almindelige loyalitetsforpligtelse overfor arbejdsgiveren.
  IDA står klar til at hjælpe dig, så kontakt os endelig.

 • Er jeg forpligtet til at deltage i en mulighedssamtale med arbejdsgiver under stresssygemelding?

  Ja. Såfremt din sygdom forhindrer et møde, så kan mødet tages over telefonen. Hvis du ikke kan overskue et telefonmøde af helbredsmæssige grunde, så kontakt IDA for andre muligheder.

 • Kan jeg fortsætte i et bijob, hvis jeg er stresssygemeldt i forhold til hovedbeskæftigelsen?

  Såfremt sygemeldingen alene er koncentreret om din hovedbeskæftigelse, så kan du fortsætte i et bijob.
  Du skal dog være meget forsigtig med, at du ikke kommer til generelt at fremstå rask. Konsulter derfor din læge, inden du fortsætter i et bijob.

 • Hvilke tilbud har IDA generelt til stressramte medlemmer?

  IDA kan tilbyde dig følgende:


  Juridisk bistand ift. sygemelding, fratrædelsesaftale, opsigelse etc.

  Psykologbistand, hvis arbejdspladsen ikke tilbyder det

  Karrierebistand, ligegyldigt om du forventer at vende tilbage til arbejdet eller forventer at fratræde

 • Kan jeg tage på ferie under en stresssygemelding?

  Såfremt din læge vurderer, at det er i overensstemmelse med sygdommen, så er svaret ja. Men det anbefales altid at du konsulterer din læge, før du tager af sted.

  Vær opmærksom på, at såfremt din arbejdsgiver modtager sygedagpengerefusion fra din bopælskommune, så stopper refusionen under ferie, og der en efterfølgende karens på 5 uger, før den genoptages. Det er dog ikke en betingelse, at der skal være sygedagpengerefusion for at opnå fuld løn under sygdom.