Sygedagpenge når du er selvstændig

Som selvstændig erhvervsdrivende har du ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis du bliver syg.

Du skal anmelde sygdom senest en uge efter første hele fraværsdag. Som selvstændig kan du dog først få sygedagpenge efter 2 ugers sygdom.

Du optjener ret til sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom, hvis du samtidig har drevet selvstændig virksomhed:
• inden for de sidste 12 måneder og har mindst 6 måneder med 18,5 timer pr. uge og
• i mindst 18,5 timer pr. uge i den seneste måned forud for fraværet.

Privat forsikring
Du kan også selv tegne en privat forsikring, som sikrer dig sygedagpenge i de første 2 uger af sygdomsperioden. Gennem Udbetaling Danmark kan du tegne en forsikring, som giver dig ret til sygedagpenge fra første eller tredje fraværsdag. Den frivillige sygedagpengeforsikring giver også ret til dagpenge ved graviditet og barsel.