Sygeforsikring i udlandet

Det er meget vigtigt, at du og din medrejsende familie er fuldstændig klar over, hvordan I er syge- og ulykkesforsikret, mens I er i udlandet. Man skal kun ligge få dage på hospitalet, før der står et sekscifret beløb på regningen. Det er derfor vigtigt at sikre sig mod at skulle betale for – i hvert fald en alt for stor andel af – disse ydelser.

Ved udstationering til et af EØS-landene i op til ét år har du og din familie mulighed for at få behovsbestemt sygehjælp i beskæftigelseslandets offentlige sygeforsikringssystem. Det forudsætter, at du medbringer et EU-sygesikringskort fra den kommune i Danmark, hvor du senest har haft bopæl. Du skal også have en blanket E101DK, der udstedes af Sikringsstyrelsen.

Ved udstationering til et EØS-land i en periode på 1-3 år, har du og din familie ret til ydelser fra det lokale sygeforsikringssystem på lige fod med arbejdslandets egne borgere. Du skal registreres i en lokal sygeforsikringsinstitution til udgift for Danmark. Til det brug skal du have en blanket E106DK fra din kommune. Blanket E106DK udstedes på grundlag af en blanket E101DK fra Sikringsstyrelsen.

Sker udstationeringen til det øvrige udland, kan du søge om optagelse i det pågældende lands sygeforsikringsordning. I visse tilfælde kan du bevare din tilknytning til dansk social sikring.

Hvis du ikke er omfattet af dansk social sikring, eller du ikke har bevaret din bopæl i Danmark, kan eventuel planlagt behandling på et dansk sygehus kun finde sted, hvis din arbejdsgiver – eller du selv – betaler for det. Hvis den lokale sygeforsikring ikke er tilstrækkelig til at yde rimelig dækning (svarende til danske forhold), kan din arbejdsgivervælge enten at være selvforsikrende eller tegne en supplerende sygeforsikring.

Vær i øvrigt opmærksom på, at hvis du framelder dig folkeregistret, kan der udstedes et særligt sundhedskort, der viser, at du og din familie kan opnå offentlige sundhedsydelser i Danmark under ophold her i landet i udstationeringsperioden, hvis du fortsat er under dansk social sikring.

Hvis du udlandsansættes i et EØS-land og tager bopæl i landet, kan du opnå samme dækning som landets egne borgere, men som nævnt ovenfor har du samtidig opgivet din danske sygesikring, og du har derfor kun ret til behandling i arbejdslandet. I Danmark vil du have ret til behovsbestemt sygehjælp på grundlag af et EU-sygesikringskort fra det pågældende land.

Udgifter til hospitalsophold og anden behandling kan som nævnt på foregående side hurtigt løbe op i ruinerende summer. Hvis der ikke er andre - f.eks. et forsikringsselskab eller en arbejdsgiver - der vil betale for opholdet, bliver det dit personlige problem (i øvrigt tager mange hospitaler i udlandet slet ikke patienter ind, hvis ikke de i forvejen har sikkerhed for betalingen). I IDA ser vi desværre jævnligt, at der sjuskes med dette punkt i kontrakterne, og vi må fraråde vore medlemmer at rejse ud, hvis ikke disse forhold forinden er fuldstændig afklaret.

Hvis du som udlandsansat kan optages i arbejdslandets nationale sygesikringsordning, bør du gøre dette. Ellers må du tegne en sygeforsikring for dig selv og din eventuelle medrejsende familie hos et privat forsikringsselskab i Danmark eller i arbejdslandet. Disse forsikringer er temmelig dyre, men prisen skal vurderes i forhold til de udgifter, som du risikererat pådrage dig, hvis du selv skal betale for et behandlingsforløb.

Arbejdsskadeforsikring

Den danske arbejdsskadeforsikring dækker som hovedregel kun arbejde udført i Danmark, men under en udstationering gælder arbejdsskadeforsikringen dog i op til et år, hvis du havde bopæl i Danmark inden udstationeringen, og ved udstationering til EU-lande kan perioden forlænges til i alt tre år.

Selvom du som udstationeret ikke er omfattet af den danske arbejdsskadeforsikring, er det imidlertid ikke sikkert, at du er omfattet af arbejdsskadeforsikringen i beskæftigelseslandet. Der kan derfor være behov for en supplerende forsikringsdækning for at opnå en dækning svarende til den danske.

Ved udlandsansættelse skal du dækkes af arbejdslandets egen ordning. Da dækningsgraden varierer fra land til land, kan det også her være nødvendigt med en supplerende forsikring, hvis du vil have en dækning som i Danmark.