Tilskud til lokale aktiviteter fra IDA Privat

Som tillidsrepræsentant er det vigtigt at have en god relation og kontakt til medlemmerne. IDA yder derfor også økonomisk støtte til faglige arrangementer. Emner til arrangementerne kan efter gældende tilskudsregler være: lønforhandling, åbenhed om løn, psykisk arbejdsmiljø, personlig karriereudvikling etc.

Tilskudsreglerne fra IDA Privat gælder alle Virksomhedsgrupper, Akademikerklubber og andre privatansatte.

Disse tilskudsregler er udarbejdet af IDA Privat til det lokale VG arbejde.

Som hovedregel gives tilskud til VG/Akademikerklub-arrangementer af faglig karakter samt bestyrelses- og tillidsrepræsentantmøder. Rene sociale arrangementer støttes ikke af IDA Privats budget. Disse anbefales holdt i samarbejde med andre enheder i IDA fx regionen, hvilket også støtter netværksdannelse med ingeniører og cand.scient.er fra andre virksomheder.

Der gives tilskud efter følgende generelle regler:

1. Generalforsamling: Maksimalt 350 kr. pr. person.
2. Fagligt arrangement: Grundbeløb kr. 5.000 + forplejning maksimalt kr. 350 pr. person.

Udgifter til generalforsamlinger og faglige arrangementer dækkes efter efter regning. Rejseafregningsblanketter skal anvendes.

Hvis du ønsker at afholde et arrangement, som ikke kan dækkes af ovennstående standardregler kan du søge et større tilskud via sekretariatet. Ansøgningsskabelon.

Der ydes tilskud til bestyrelsernes administrative omkostninger efter regning.


Vedtaget 22. august 2016 af IDA Privat