Tjek din ansættelseskontrakt - offentligt ansat

Som offentligt ansat er du ansat efter overenskomst mellem IDA og de offentlige arbejdsgivere, herunder diverse aftaler om fx ferie, barsel med flere. Derfor vil de fleste ansættelsesvilkår være givet på forhånd og kan ikke ændres. Der er dog enkelte vilkår som aftales individuelt eller aftales/praktiseres på den enkelte arbejdsplads.

Din løn

Du er sikret en centralt aftalt basisløn. Herudover kan - og bør - du have et individuelt tillæg. Det er ikke muligt generelt at sige noget om størrelsen af de individuelle tillæg. Det beror blandt andet på dine erfaringer, faglige og personlige kvalifikationer, stillingens indhold og lønniveauet på den enkelte arbejdsplads.

Det er vigtigt, at du ikke skriver under på din ansættelseskontrakt og ikke siger dit nuværende job op, før lønnen er forhandlet på plads. Det er tillidsrepræsentanten, som skal forhandle og godkende dine tillæg. Hvis der ikke findes en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, skal IDA forhandle og godkende dit tillæg. Du kan tjekke, om der er en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads ved at slå op i IDAs guide til arbejdspladser.

Du kan hente inspiration til din løn ved at se nærmere på IDAs lønstatistik, hvor du også kan finde løntal for enkelte kommuner og statsinstitutioner. Herudover kan du beregne din løn på IDAs lønberegner.

Se Gå til lønberegneren, IDAs lønstatistik og de offentlige lønskalaer.

Din arbejdstid/mødetid

For en fuldtidsstilling er arbejdstiden gennemsnitligt 37 timer om ugen inklusiv frokost. Arbejdstid herudover kan honoreres efter merarbejdsaftalerne. Der kan være indgået en lokal aftale om, hvordan merarbejdsaftalen administreres. Det kan du forhøre dig om hos den lokale tillidsrepræsentant.

Arbejdstidens placering (mødetid) er ligeledes forskellig fra arbejdsplads til arbejdsplads. Derfor bør du tjekke, hvornår din arbejdstid/mødetid er placeret, og om der er indgået lokale aftaler om arbejdstidens placering.

Dit arbejdssted

Dit arbejdssted skal stå i kontrakten. Det skyldes, at der er grænser for, hvor langt væk dit ansættelsessted kan flyttes uden varsel. Det kan blandt andet være relevant, hvis du er ansat i en kommune eller en statsinstitution med flere ansættelsessteder.

Din tiltrædelsesdato

Dato for tiltræden skal stå i din kontrakt. Det har betydning for at kunne udregne dit opsigelsesvarsel.

 

Konflikter løses ved mediation: Retsmægling er en del af standardkontrakter (01:10)