Tjekliste for udlandsansættelse

Følgende forhold skal du være opmærksom på, inden du accepterer et tilbud om udlandsansættelse.

Da en ansættelseskontrakt normalt vil være udfærdiget på arbejdslandets sprog, og da den kan indeholde både juridiske og tekniske fagudtryk, kan det være en god idé at søge professionel hjælp (fra tolk og/eller advokat) til at gennemgå en kontrakt, før du skriver under.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte IDA, som i et vist omfang kan svare på konkrete spørgsmål om udlandsansættelse. IDA har ganske vist ikke det indgående kendskab til udenlandsk arbejdsmarkedsjura, som skal til for generelt at kunne vurdere lovligheden og rækkevidden af udenlandske kontraktbestemmelser, men det er til gengæld muligt, at vi samarbejder med en fagforening i arbejdslandet, som kan hjælpe med svar på et konkret spørgsmål.

  1. Tiltrædelsesdato og evt. varighed (hvis ansættelsen er tidsbegrænset).
  2. Arbejdsgiverdata - arbejdsgivers fuldstændige navn og adresse samt arbejdsstedets beliggenhed.
  3. Arbejdsbeskrivelse - evt. gennem henvisning til særskilt stillingbeskrivelse. En beskrivelse af arbejdet, stillingen, kompetence- og referenceforhold, herunder evt. praktiske forhold som kontor- og sekretærfaciliteter.
  4. Løn- og honoreringsforhold. Fastlæggelse af løn, pension, provision, bonus, udbetalingstids-punkt, evt. fratrædelsesgodtgørelse, bil, telefon, hjemme-pc, aviser/tidsskrifter etc.
  5. Øvrige arbejdsvilkår. Arbejdstid, herunder evt. honorering for merarbejde i form af betaling eller afspadsering. Fridage og ret til at holde ferie. Ret til løn under sygdom. Omfanget af ret til løn under henholdsvis efteruddannelse, barsel eller adoption samt pasning af sygt hjemmeboende barn. Regler for transport-, opholds- og fortæringsudgifter, repræsentation og evt. brug af kreditkort.
  6. Forsikringsforhold. En opremsning af de lovpligtige forsikringer som gælder i arbejdslandet og som det påhviler arbejdsgiveren at tegne, f.eks. ansvar, arbejdsskade, gruppeliv samt øvrige forsikringer. Selv om disse forsikringer evt. følger af lovgivningen, kan det være nødvendigt at supplere dækningen for egen regning.
  7. Eventuelle aftaler om familierelaterede forhold (disse knytter sig dog snarere til aftaler om udstationering). Det kan være aftaler om bolig, udgifter til børnepasning og skole, ret til øjeblikkelig hjemrejse i tilfælde af sygdom eller død i den nærmeste familie, krig, borgerlige uroligheder m.v.
  8. Opsigelsesvilkår. Herunder evt. mulighed (og angivelse af betingelserne) for at afbryde ansættelsesforholdet med forkortet varsel.
  9. Henvisning til det gældende lovgrundlag og regler for behandling af uoverensstemmelser.