Tjenestemandsansatte chefer i staten

Ansættelse som tjenestemand sker i henhold til Tjenestemandsloven.

Generelle kendetegn ved ansættelse som tjenestemand:

Lønramme

Du ansættes i en lønramme afhængig af stillingens ansvar, kompetence og kompleksitet. Herudover kan aftales et tillæg. Du kan hente inspiration til forhandling af tillæg i IDAs lønstatistik og den interaktive lønberegner.

Ansættelse på prøve

Du ansættes på prøve i to år. I de første seks måneder kan du blive afskediget med 14 dages varsel, hvilket også er dit varsel, hvis du selv siger op. Fra seks til 24 måneder kan du blive afskediget med tre måneders varsel, mens du selv kan sige din stilling op med en måneds varsel.

I prøveperioden vil du to gange blive bedømt på din egnethed. Prøvetiden skal være effektiv og forløbe tilfredsstillende.

Opsigelsesvarsel

Efter prøveperioden på to år har både du og arbejdsgiveren et opsigelsesvarsel på tre måneders uanset, hvor længe du har været ansat.

Afskedigelse vil ske efter en fast procedure som du kan finde i Tjenestemandsloven kapitel 5.

Ændringer i ansættelsesforholdet

Du skal tåle ændringer i dit ansættelsesforhold i videre omfang end overenskomstansatte. Det kan for eksempel være pligt til at blive forflyttet inden for et ministerområde både til en anden institution og til et andet sted i landet.

Pensionsforhold

Dine pensionsforhold er anderledes end for overenskomstansatte. Der er tale om en tilsagnspension, som betyder, at du får en vis procentdel af lønnen i den lønramme, som du pensioneres fra. Størrelsen afhænger af, hvor mange år du har været tjenestemand (maksimalt 37 år). Hvis der i stillingen er aftalt pensionsgivende tillæg, indbetales dette pensionsbidrag til enten DIP eller ISP.

Ansættelsesvilkår

Dine ansættelsesvilkår – udover løn, pension og opsigelse – følger de almindelige regler på det statslige område, se for eksempel overenskomstens bestemmelser.

Du må ikke strejke.