Uddannelser er systematisk underfinansieret

De seneste 10 år er statens tilskud til de lange videregående uddannelser faldet markant, og grundet en bred politisk aftale fra 2010 halter de tekniske uddannelser efter de humanistiske.

Finansieringen af lange videregående uddannelse er systematisk blevet underprioriteret de seneste mange år, og især inden for teknik, natur- og sundhedsvidenskab løber uddannelserne kun rundt grundet delvis finansiering fra basisforskningsmidlerne.

Det er ifølge formanden for IDA Thomas Damkjær Petersen en uholdbar udvikling, som politikerne bør tage seriøst, når de skal kigge taxameter-systemet efter i sømmene.

”Generelt set nytter det ganske enkelt ikke noget, at et land som Danmark konsekvent nedprioriterer uddannelsessystemet, og uden at blinke skærer 2 % om året med en grønthøster. Når det er sagt, virker det alt andet end visionært, at de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser er spændt hårdest for,” siger han.

Tilskuddet til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser kaldes formelt takst 3, og er i kroner og ører højere end takst 1, som gives til humaniora og samfundsvidenskab, men omvendt er forskellen på taxametertaksten og de reelle omkostninger på disse uddannelser enorm i forhold til andre uddannelser, understreger Thomas Damkjær Petersen.

”Derfor gør det også ekstra ondt, når der skal spares på de tekniske og naturvidenskabelige områder. Kigger man på de seneste 7 uddannelsesårgange, er finansieringen faldet pr. færdig studerende. Uddannelser er ikke blevet billigere, og selv om universiteterne bruger basisforskningsmidler til at dække finansieringen, er det samlede resultat, at det er kvaliteten af uddannelserne, som der fra politisk hold spilles hassard med,” siger han.

Ifølge en prognose fra den teknologiske alliance Engineer the future vil der allerede i 2025 komme til at mangle 9.300 ingeniører og 4.200 naturvidenskabelige kandidater, og derfor opfordrer IDAs formand politikerne til at genoverveje deres prioriteringer.

”En løbende økonomisk udsultning af de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser er ikke i tråd med, hvad dansk erhvervsliv mangler nu og på sigt. Efterspørgslen går både på antal og kvalitet, hvilket bør veje tungt på Christiansborg,” siger han.

Indekserede uddannelsestaxametre for LVU, 2007-2017 (2017-priser), 2007 = 100

Kilde: IDA på baggrund af data fra FL07-FFL17

Finansiering af LVU på 5 år for forskellige uddannelsesårgange (2017-priser)

Anm.: Der er taget udgangspunkt i, at uddannelsen tager 5 år, så der opnås færdiggørelsesbonus på både BA- og kandidatdelen.Kilde: IDA på baggrund af data fra FL07-FFL17

IDA Analyse: Uddannelsesfinansiering for lange videregående uddannelser