Udenlandsk arbejdskraft

Danmark skal kunne tilbyde virksomheder gode konkurrencemæssige forhold.

Danmark skal kunne tilbyde virksomheder gode konkurrencemæssige forhold.

I et ”vidensamfund” er det især vigtigt, at virksomhederne har adgang til den bedst kvalificerede arbejdskraft. Derfor er IDA tilhænger af, at vi i Danmark arbejder på at tiltrække særligt kvalificerede udenlandske ingeniører. Men det er afgørende for IDA, at de udenlandske ingeniører bliver ansat på ordinære danske forhold som IDAs medlemmer.
 
Udenlandske ingeniører har bidraget til at udvikle mange danske virksomheder, så de i dag er internationalt konkurrencedygtige. Derfor medvirker udenlandske ingeniører også til, at der skabes spændende og levedygtige arbejdspladser til IDAs medlemmer, og bl.a. derfor har IDA fokus på aktivt at tiltrække udenlandske ingeniører.
 

Det er os, der er de mærkelige
Chefkonsulent Dennis Nørmark om at arbejde i udlandet. (01:55)