UPT er IDAs uddannelsesprogram for tillidsvalgte

Bliv klædt på til at være den dine kolleger henvender sig til - brug IDAs Uddannelsesprogram for tillidsvalgte.

Kære tillidsvalgte

Nogle af jer er valgt af jeres kolleger, men repræsenterer ikke som sådan medlemmerne overfor arbejdsgiver. Nogle af jer er tillidsvalgte og dermed officielt anerkendt af arbejdsgiver. Nogle af jer er sikkerhedsrepræsentanter, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer eller sidder i et MED-udvalg. Uanset hvad, så er I valgt af jeres kolleger til at varetage et hverv, som de stoler på. I kan og vil varetage til deres bedste.

I kender medlemmernes behov og udfordringer, og I ved, hvor vanskeligt det er at balancere mellem de fælles og den enkeltes interesser. I skal både kunne forhandle på vegne af de mange og rådgive og sparre med det enkelte medlem om helt individuelle udfordringer. Samtidig skal I være i stand til at balancere mellem medlemmernes forventninger om, at I går i brechen for dem overfor ledelsen - og ledelsens ønske om at have jer som sparringspartner og kommunikationskanal overfor medarbejderne. Det er vigtigt, at I finder balancen, så I kan være strategisk medskaber og opnå mest mulig indflydelse på arbejdspladsen.

Det er derfor afgørende for IDA, at vi tilbyder den uddannelse, I har brug for, for at kunne varetage jeres hverv bedst muligt - uanset hvilket hverv I er valgt til. Vi bestræber os på hele tiden at udvikle vores tilbud, så de følger med tiden og matcher de udfordringer, I møder i hverdagen.

IDA har derfor blandt andet valgt at sætte særlig fokus på, at du som tillidsvalgt via kurserne klædes på til at være strategisk medskaber på arbejdspladsen og får en forståelse for at agere og skabe de bedste muligheder i "de 3 rum", som du bevæger dig ud og ind af flere gange i løbet af dagen:

 • Aftalerummet, hvor der indgåes formelle aftaler og hvor du som tillidsvalgt med fordel kan fokusere din argumentation på, hvad der styrker virksomheden og som medarbejderne fortsat kan bakke op omkring
 • Arbejdsrummet, hvor der er en uformel og åben dialog mellem dig som tillidsvalgt og ledelsen, som ikke nødvendigvis fører til konkrete her & nu resultater, men hvor I begge kan afprøve idéer, synliggøre konsekvenser, udpege handlemuligheder og skabe samarbejde
 • Det individuelle rum, hvor du som tillidsvalgt agerer på vegne af en kollega i knibe, og hvor den enkeltes interesse for en stund overskygger de strategiske hensyn

Vi har blandt andet udvidet kursuspaletten med kurset "Adfærdspsykologi i øjenhøjde" således at du som tillidsvalgt kan transformere viden om menneskets adfærd til egen fordel samt kurset: "Retorik - bliv skarp i dine argumenter". Med hjælp fra retorikken, vil du lære, hvordan du kan transformere dine argumenter til solide kanonkugler som rammer plet, så du kommer i mål med dine ønsker.

Ligesom sidste år udbydes kurserne dynamisk, dvs. der kommer løbende nye kurser til i kursuskalenderen. Lige nu kan I se de kurser, vi har planlagt indtil videre - og der kommer flere til i løbet af året, efterhånden som vi kan se, hvilke kurser I synes er mest relevante, og hvilke behov der opstår. Så kontakt os, hvis I har forslag til nye kurser - vi glæder os til at få jeres input!

 
Med venlig hilsen
Juliane Marie Neiiendam
Formand for Ansattes Råd
IDA

 • Uddannelsesprogram for tillidsvalgte 2018

  IDAs Uddannelsesprogram for tillidsvalgte, giver dig værktøjer til at kunne tage hverdagens udfordringer på arbejdspladsen op, så du som tillidsvalgt kan være en af dem, der går forrest for at skabe forandringer. Du bliver godt rustet til at være den person, dine kolleger kan komme til. Samtidig får du et personligt netværk af andre tillidsvalgte, som du kan sparre med.

  Her finder du kursusprogrammet for 2018

  Du kan læse mere om indhold, tid og sted samt tilmelde dig ved at klikke på kursusdatoen. Er et kursus overtegnet, kommer du på venteliste. Indløber der et afbud, vil du automatisk blive oprykket og modtage en mail derom. Det er derfor vigtigt, at vi har din korrekte emailadresse.

  Det er ikke et krav, at du har deltaget i grunduddannelsen for at få adgang til de øvrige kurser, men du er bedst rustet, når du har gennemført grundkurset.

  Er du statsansat og medlem af samarbejdsudvalget på din arbejdsplads, så prøv også at kikke på de kurser, Samarbejdssekretaritet udbyder.

  IDA udvikler løbende nye kurser, således at de er aktuelle i forhold til dit arbejde som tillidsvalgt.

  Har du spørgsmål til kurserne, er du velkommen til at kontakte Annette Terp Andersen, tlf. 33 18 47 65, ata@ida.dk

  Her finder du kursusprogrammet for 2018

 • For erfarne

  Overbygningskurserne spænder fra specifikke emner som fx håndtering af stress til personligt udviklende emner. Fællesnævneren er, at kurserne styrker de kompetencer og den viden, du har brug for, når du skal agere som IDAs repræsentant.

  På alle kurser er der den sidegevinst, at du kan føje nye ligestillede til dit netværk, der ligesom dig har rollen som tillidsvalgt på en ingeniørarbejdsplads.

 • For nyvalgte

  Er du nyvalgt tillidsvalgt, suppleant, SU medlem, akademikerrepræsentant eller medlem af en virksomhedsgruppe anbefaler vi, at du gennemfører grunduddannelsen.

  Kommer du fra en virksomhed uden virksomhedsgruppe eller akademikerklub, har du mulighed for at blive indstillet til at deltage på grundkurserne og på forhandlingskurserne. I så fald skal du henvende dig til Annette Terp Andersen, ata@ida.dk.

  På grunduddannelsen bliver du introduceret til de love og regler, det er vigtigst at kende som tillidsvalgt. Du kommer også til at arbejde med emner, som styrker dig personligt og samtidig ruster dig til at skabe gode resultater for dine kolleger.

  Du finder grundkurserne og de øvrige kurser i kursuskataloget.

  Hvis du er nyvalgt eller aldrig har fået registreret dit tillidshverv hos IDA, bedes du udfylde anmeldelsesblanketten herunder.

  Online anmeldelsesblanket

 • Hvem kan deltage?

  Du kan deltage gratis i UPTs kurser, hvis du er tillidsvalgt og medlem af IDA.

  IDA dækker udgifter til forplejning og overnatning på kursusstederne samt udgifter til den billigste transportform.

  For nemheds skyld bruger vi fællesbetegnelsen "tillidsvalgt", som dækker over valgte til virksomhedsgrupper og akademikerklubber, tillidsrepræsentanter, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, kontaktpersoner, arbejdsmiljørepræsentanter. Samtidig har IDAs parlamentarikere i Ansattes Råd (AR), IDA Privat, IDA Offentlig og regionerne også mulighed for at deltage.

  Du kan deltage på grundkursus for privatansatte, selv om du kommer fra en virksomhed uden virksomhedsgruppe eller akademikerklub. Du skal blot indstilles til deltagelse. Det foregår ved at du kontakter Anette Terp Andersen, ata@ida.dk