Videregående uddannelse

”Viden er magt”, siger et gammelt ordsprog. Et velfungerende uddannelsessystem og en veluddannet arbejdsstyrke er derfor et afgørende parameter i den globale konkurrence.

Ingeniøruddannelser som grundlag for en spændende fremtid

Vi har brug for al den tekniske og naturvidenskabelige trækkraft, vi kan få. Både når det gælder om at styrke udvikling og innovation i virksomhederne, og når det handler om at finde svar på de udfordringer verden står over for i relation til eksempelvis klimaforandringer, energi og sundhed

Ingeniørernes problemløsende tilgang er guld værd i et innovativt samfund. Den problemløsende tilgang trives og dyrkes i stærke tvær- og multidisciplinære uddannelsesmiljøer, som vi har set vokse frem på Aalto University i Finland og som er ved at vinde indpas i Danmark med CIEL, Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab og DTU-Innovatorium. Denne type miljøer skal styrkes og prøve-, undervisnings- og praktikformer bør udvikles til at understøtte en innovativ og entreprenøriel adfærd hos de studerende.

Endelig må der fokuseres på opprioritering af underviserkompetencerne over en bred kam inden for de tekniske-naturvidenskabelige miljøer.

Internationalisering ”at home & abroad”

Arbejdsmarkedet for ingeniører er internationalt. Det skal markedet for ingeniøruddannelser også være. Fremtidens bedste ingeniører uddannes ved, at vi understøtter studerendes og forskeres internationale mobilitet.

For mange udlandsophold har stadig karakter af personlig udvikling og kulturel dannelsesrejse.  Skal vi udnytte det fulde potentiale ved ”internationalisering abroad” skal der laves flere aftaler med prestigeuniversiteter rundt omkring i hele verden, tilrettelæggelsen og tidsrammen skal være mere fleksibel, og reglerne for merit for uddannelse i udlandet skal forbedres.

Samtidig skal vi være bedre til at udnytte det potentiale, der ligger i at Danmark er et attraktivt uddannelsesland for udlændinge. Særligt de tekniske videregående uddannelser tiltrækker mange studerende. Det er afgørende for kvaliteten, at underviserne har gode sproglige kompetencer, at udenlandske forskere bidrager aktivt til undervisningen og i højere grad integrerer kulturelle og internationale aspekter og problemstillinger. Samtidig skal de internationale studerende bidrage aktivt med viden og cases. Der skal være en bedre screening af de udenlandske studerende fagligt og sprogligt, så den faglige barre og kvaliteten i undervisningen holdes højt hævet. Og endelig skal vi blive bedre til at fastholde de dygtige udenlandske studerende efter endt uddannelse.

Flere veje

Danmark har brug for flere dygtige videnarbejdere med en håndværksmæssig baggrund. Derfor skal vejene fra en erhvervsuddannelse til en ingeniøruddannelse gøres tydeligere. Det kan fx ske ved stipendieordninger for de dygtigste faglærte og mere fleksible rammer for uddannelse ved siden af beskæftigelse.