Emneside

Privatansatte tillidsvalgte

Relevant viden for dig, der er tillidsvalgt på det private arbejdsmarked.

Begrebet private tillidsvalgte er for nemheds skyld anvendt som en fællesbetegnelse for bl.a.: VG/AK formænd, næstformand, bestyrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, kontaktpersoner og sikkerhedsrepræsentanter

 • IDA Privat

  IDA Privats medlemmer er alle privatansatte medlemmer af IDA.

  IDA Privat skal under ansvar over for Ansattes Råd og i samarbejde med administrationen varetage de ansættelses- og lønmæssige interesser for IDAs privatansatte medlemmer i overensstemmelse med IDAs formål og vedtægt og de rammer, som fastlægges af Ansattes Råd.

  IDA Privat skal være rådgivende for og indstille til Ansattes Råd vedrørende forhold på det private område.

  Under IDA Privat kan der oprettes virksomhedsgrupper, netværks- VG'er og akademikerklubber, som varetager medlemmernes interesser i den pågældende virksomhed.

  IDA Privats bestyrelse udpeger blandt bestyrelsesmedlemmerne en talsperson til Ansattes Råd.

  Se en oversigt over medlemmerne af bestyrelsen for IDA Privat

  IDA Privats vedtægter 

  IDA Privats strategi