Emneside

Særlig indsats for ledige og mod mangel på arbejdskraft

Til gavn for ledige medlemmer og for at modvirke mangel på kvalificeret arbejdskraft – geografisk såvel om inden for visse fagområder – skal der gøres en særlig indsats.

På arbejdsmarkedet eksisterer paradokset, at der er ledige medlemmer af IDA samtidigt med, at virksomheder har besvær med at finde og rekruttere ingeniører og cand.scient.er. Læs Ingeniørmanglen har bidt sig fast.

Virksomhederne efterspørger ofte bestemte uddannelsesretninger – typisk de klassiske ingeniørretninger. Ofte kender virksomhederne ikke de nye uddannelsesretninger. I perioder med højere ledighed har det ofte vist sig, at det var muligt med totalt match mellem virksomhedernes efterspørgsel og jobsøgernes kompetencer. Det er ikke altid muligt i perioder som nu med forholdsvis lav ledighed og stor efterspørgsel efter arbejdskraft.

Et af fokusområderne for indsatsen, er at sikre at både store virksomheder og SMV´er får øjnene op for kandidater med mere ”hybride” ingeniøruddannelser på CV´et.

Formålet er at bygge bro mellem nye kandidattyper og virksomhederne - herunder at rådgive begge parter om synergier og muligheder mellem de mere utraditionelle jobmatch.

Ledighedsstatistikken viser tydeligt, at især medlemmer under 30 år er uden for arbejdsmarkedet – og alt for mange af dem er dimittender. Erfaringerne viser desuden, at der er behov for en særlig indsats, når ledigheden varer mere end 1 år.

Ansattes Råd (AR) har derfor besluttet at iværksætte en indsats der omfatter 5 områder:

  • Virksomhedsrådgivning og Jobmatch
  • Opslagsværk over uddannelser
  • IDA International Career Networks, målrettet ledige internationale medlemmer
  • Regional indsats i Syddanmark
  • Tilbud om sprogløft til ledige med andet modersmål end dansk

Den særlige indsats laves i tæt samarbejde med Akademikernes A-kasse (AKA) og Akademikerne (AC).