Medlemskab

Vil du være medlem af IDA eller en anden nordisk Ingeniørforening? Måske din beskæftigelsessituation har forandret sig? Eller måske du ønsker at melde dig ud af IDA?

 

Indmeldelse og udmeldelseLink kopieret

  1. Kontingent

    Har din beskæftigelsessituation har ændret sig? Se her om du kan få nedsat dit kontingent.

  2. Udmeldelse

    Ønsker du ikke længere at være medlem af IDA?

 

Nordisk gæstemedlemsskabLink kopieret

IDA har indgået gæstemedlemsaftaler med de nordiske ingeniørforeninger.

Det betyder, at IDA-medlemmer, der midlertidigt er beskæftiget i et andet nordisk land (Finland, Island, Norge og Sverige) kan blive ”gæstemedlem” i det pågældende lands ingeniørforening. Du bevarer dit IDA-medlemskab og uden ekstrabetaling kan du få relevant service fra den pågældende ingeniørforening. Tilsvarende kan IDA have gæstemedlemmer fra de øvrige nordiske lande.