Medlemskab

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om dit medlemskab.

Du skal logge på Mit IDA for at få hjælp til dit medlemskab. Her kan skrive, hvis din situation ændrer sig, blandt andet:

  • Du bliver ledig
  • Du skal arbejde i udlandet
  • Du skal på barsel
  • Du går på pension

Log ind og få hjælp

 

IDA har indgået gæstemedlemsaftaler med de nordiske ingeniørforeninger.

Det betyder, at IDA-medlemmer, der midlertidigt er beskæftiget i et andet nordisk land (Finland, Island, Norge og Sverige) kan blive ”gæstemedlem” i det pågældende lands ingeniørforening. Du bevarer dit IDA-medlemskab og uden ekstrabetaling kan du få relevant service fra den pågældende ingeniørforening. Tilsvarende kan IDA have gæstemedlemmer fra de øvrige nordiske lande.

Søg gæstemedlemskab