Evaluering

Alle arrangementer bliver evalueret elektronisk. Dermed får du som arrangementsplanlægger en guldgrube af viden, som du kan anvende ved planlægningen af kommende arrangementer.

Fakta

  • Evalueringsskema udsendes pr. mail til alle tilmeldte, som har opgivet mailadresse. Der sendes ikke til ledsagere.
  • Der udsendes IKKE evalueringsskema til arrangør/foredragsholdere /underviser, da disse ikke skal kunne evaluere eget indlæg/arrangement.
  • Skemaet udsendes 1 minut efter planlagt mødeafslutning. Dvs. hvis et arrangement er planlagt til at slutte d. 20/1 kl. 21.30, sendes skemaet d. 20/1 kl. 21.31.
  • 7 dage efter afholdelse kan deltagerne, på samme udsendte link, se den sammentalte evaluering uden kommentarer.
  • 7 dage efter afholdelse sendes der også en færdig evaluering til arrangør, netværkskoordinator og foredragsholdere/undervisere.

IDA har sat et kvalitetsmål på 7,8 (på en skala fra 1-10, hvor 10 er bedst) ved tilfredshed generelt.

Hvis en deltagers evaluering er på 3 og derunder, sendes der automatisk en mail til den ansvarlige netværkskoordinator. Netværkskoordinatoren giver arrangøren besked om den dårlige evaluering og hvad, der skal ske videre.

Husk at anvende den viden, evalueringsskemaerne giver dig. Og del gerne din viden med andre arrangementsplanlæggere.

Eksempel på evaluering

Evaluering

Big data - et højprofileret forskningsområde

Læs mere

Overblik

IDAs tilbud til de aktive

Som aktiv har du travlt med at gøre en forskel for dine medlemmer. Vi har samlet en side med informationer, der kan hjælpe dig i dit arbejde som aktiv.

Gå til aktivsiden