Kasserers og bestyrelsens ansvar

Her kan du finde information om IDAs aktive ansvar indenfor bestyrelse, kasserer og kritisk revisor.

Hensigtserklæring for aktivområdet

Mangfoldigheden blandt IDAs aktive er stor og for at sikre et fælles afsæt for samarbejdet IDAs aktive medlemmer og IDAs ansatte imellem har Hovedbestyrelsen udarbejdet en hensigtserklæring for aktiv-arbejdet i IDA.

Hensigtserklæringen omfatter følgende områder:

 1. Forventninger til ansvar mellem aktive og ansatte
 2. Spilleregler for samarbejde – både aktive imellem og aktiv/ansat imellem
 3. Proces for håndtering af eventuelle konflikter

Her kan du finde hensigtserklæringen for aktivområdet

Retningslinjer - særligt for IDAs regionale enheder

Her kan du læse om retningslinjer for anvendelse af midler til kontingenter/sponsorater til
lokale samarbejdspartnere
særligt for IDAs regionale enheder.

Bestyrelsens ansvar

 • At sikre at enhedens økonomiske midler disponeres ud fra de bestyrelsesbeslutninger der er taget
 • At sikre at enhedens økonomiske midler disponeres ud fra de retningslinjer der er udmeldt af IDA
 • At fordele de frie midler som regionen har, ud til afdelinger og udvalg

Kasserers ansvar

 • Løbende at kontrollere enhedens regnskaber (der publiceres på ida.dk) med henblik på at finde eventuelle fejlkonteringer
 • At sikre at alle udgifts- og indtægtsbilag der vedrører enheden er med i regnskabet (i de rigtige år)
 • At godkende enhedens regnskab ved årets udgang

Kritisk revisors ansvar

 • at påse og vurdere hvorvidt de respektive regnskabsenheders økonomiske aktiviteter er i overensstemmelse med regnskabsenhedens vedtægtsforhold og mål. I disse vurderinger indgår enhedens budget (om muligt) og vedtagne beslutninger om forbrug
 • at varetage den udpegede regnskabsenheds interesser og kontrollere om opstillede økonomiske mål nås, og om der i øvrigt bliver handlet forsvarligt med foreningens midler.

Læs mere

Overblik

IDAs tilbud til de aktive

Som aktiv har du travlt med at gøre en forskel for dine medlemmer. Vi har samlet en side med informationer, der kan hjælpe dig i dit arbejde som aktiv.

Gå til aktivsiden