Kompetenceforum/ arbejdsvilkårsudvalg

I hvert af IDAs 8 regioner er nedsat et Arbejdsvilkårsudvalg (AVU)/Kompetenceforum, som arrangerer møder for IDAs medlemmer.

Til brug herfor er udarbejdet et inspirationskatalog med indgåede aftaler med oplægsholdere. Du skal være logget på Mit IDA for at få adgang.

Aftalerne er primært udarbejdet til IDAs 8 regionale Kompetencefora/Arbejdsvilkårsudvalg, men nogle af emnerne i kataloget kan også bruges i andre enheder i IDA.

Bestilling af oplæg og oprettelse af arrangementer

Fælles for alle arrangementer er, at du selv booker oplægsholdere, mødested og forplejning – med undtagelse af kurser afholdt i ingeniørhusene. Her er det netværkskoordinatoren, der bestiller lokale og forplejning.

Når bestilling af oplæg og mødested/forplejning er på plads, er du klar til at lægge arrangementet ind i IDAs arrangementssystem. Er du i tvivl om hvordan, er der hjælp at hente i vejledningerne til arrangementsoprettelse eller hos jeres netværkskoordinator, som kan guide jer igennem systemet.

Guide til oprettelse af arrangementer

Guide til oprettelse af arrangementsdetaljer

Som arrangører er du kontaktperson til oplægsholder − fx i forhold til kursusudstyr og materiale. Vær opmærksomme på, at oplægsholder har beskrevet sine krav og ønsker i aftaleskabelonen.

Markedsføring aftales med netværkskoordinator. Vi opfordrer til, at du planlægger og aftaler markedsføring i god tid.

Husk at holde øje med mødetilmeldingen på de enkelte arrangementer og at træffe afgørelse om gennemførelse/aflysning med udgangspunkt i de afbestillingsfrister, der er beskrevet i aftalen. Hvis arrangementet gennemføres, bør arrangør sende deltagerliste til oplægsholder, inden arrangementet afholdes

Læs mere

Overblik

IDAs tilbud til de aktive

Som aktiv har du travlt med at gøre en forskel for dine medlemmer. Vi har samlet en side med informationer, der kan hjælpe dig i dit arbejde som aktiv.

Gå til aktivsiden