Koordineringsudvalg

Der er 2 koordineringsudvalg, hhv. Koordineringsudvalget for Regionerne (KUR) og Selskabernes Koordineringsudvalg (SKU), som fungerer som bindeled mellem de regionale og fagtekniske enheder og IDAs Hovedbestyrelse.

Formændene for IDAs 8 regionsråd danner tilsammen KUR (Koordineringsudvalg for regionerne). Formålet med KUR er at sikre koordinering mellem regionerne og synliggøre regionernes aktiviteter overfor IDAs øvrige organer. Hver region består af afdelinger, fagtekniske enheder og udvalg (kvinde, ungdoms-, kompetence, senior osv.)

Regionsformændene vælger iblandt sig en talsmand, som kan repræsentere regionerne over for eksempelvis Hovedbestyrelsen i forbindelse med forhandlinger, ændringer på aktivitetsområdet mv.

KUR mødes minimum én gang i kvartalet.

Vil du vide mere om KUR, er du velkommen til at Anne-Mette Hoff på amh@ida.dk.

SKU repræsenterer IDAs fagtekniske netværk (der tidligere hed Selskaber) og har 5 medlemmer. Medlemmerne vælges på det årlige formandsmøde, der finder sted om foråret.

Formålet med SKU er at repræsentere netværkene  over for eksempelvis Hovedbestyrelsen i forbindelse med forhandlinger, ændringer på aktivitetsområder m.m.

SKU mødes minimum én gang i kvartalet.

Vil du vide mere om SKU, er du velkommen til at kontakte Anna Lund Nielsen på aln@ida.dk.

Læs mere

Overblik

IDAs tilbud til de aktive

Som aktiv har du travlt med at gøre en forskel for dine medlemmer. Vi har samlet en side med informationer, der kan hjælpe dig i dit arbejde som aktiv.

Gå til aktivsiden