Koordineringsudvalg

Der er 2 koordineringsudvalg, hhv. Koordineringsudvalget for Regionerne (KUR) og Selskabernes Koordineringsudvalg (SKU), som fungerer som bindeled mellem de regionale og fagtekniske enheder og IDAs Hovedbestyrelse.

 

Koordineringsudvalget for regionerne (KUR)Link kopieret

Formændene for IDAs 8 regionsråd danner tilsammen KUR (Koordineringsudvalg for regionerne). Formålet med KUR er at sikre koordinering mellem regionerne og synliggøre regionernes aktiviteter overfor IDAs øvrige organer. Hver region består af afdelinger, fagtekniske enheder og udvalg (kvinde, ungdoms-, kompetence, senior osv.)

Regionsformændene vælger iblandt sig en talsmand, som kan repræsentere regionerne over for eksempelvis Hovedbestyrelsen i forbindelse med forhandlinger, ændringer på aktivitetsområdet mv.

KUR mødes minimum én gang i kvartalet.

Vil du vide mere om KUR, er du velkommen til at Anne-Mette Hoff på amh@ida.dk.

 

Selskabernes koordineringsudvalg (SKU)Link kopieret

SKU repræsenterer IDAs fagtekniske netværk (der tidligere hed Selskaber) og har 5 medlemmer. Medlemmerne vælges på det årlige formandsmøde, der finder sted om foråret.

Formålet med SKU er at repræsentere netværkene  over for eksempelvis Hovedbestyrelsen i forbindelse med forhandlinger, ændringer på aktivitetsområder m.m.

SKU mødes minimum én gang i kvartalet.

Vil du vide mere om SKU, er du velkommen til at kontakte Charlotte Faber på cf@ida.dk.