Medlemsundersøgelse

Når du og din enhed udbyder arrangementer, er det vigtigt at have føling med medlemmernes ønsker, behov og forventninger. Hvis I kender jeres medlemmers præferencer, får I lettere ved at tiltrække deltagere til jeres arrangementer.

En god måde, hvorpå I kan lære medlemmernes behov at kende, er via medlemsundersøgelser.

IDA tilbyder alle enheder at iværksætte en medlemsundersøgelse, hvis der er et reelt behov for det. Medlemsundersøgelsen kan bl.a. give jer et indblik i, hvad jeres medlemmer mener om de arrangementer, I har afholdt, hvilke arrangementer de godt kunne tænke sig, og hvad der skal til for at de kommer igen.

Medlemsundersøgelse forpligter

Har I behov for at få udarbejdet en medlemsundersøgelse, står Teknologi og Netværk gerne til rådighed med hjælp. Medlemsundersøgelsen sendes til medlemmerne pr. mail, den besvares via et link, og resultaterne genereres automatisk. Det er nemt, hurtigt og professionelt. Netværkskoordinatoren sender resultaterne til jer, så snart undersøgelsen er afsluttet.

Men en medlemsundersøgelse forpligter. Hvis I har gennemført en sådan, har medlemmerne en berettiget forventning om, at I anvender resultaterne. I kan få hjælp fra administration til at omsætte medlemsundersøgelsesresultaterne til handling.

For ikke at spamme medlemmernes mailbokse opfordrer vi til, at afdelinger, udvalg og regionsråd koordinerer udsendelse af medlemsundersøgelser og eventuelt lægger dem sammen.

Læs mere

Overblik

IDAs tilbud til de aktive

Som aktiv har du travlt med at gøre en forskel for dine medlemmer. Vi har samlet en side med informationer, der kan hjælpe dig i dit arbejde som aktiv.

Gå til aktivsiden