Økonomi: Tilskud og regnskaber

Regioner, afdelinger og udvalg

Fordeling af tilskud
IDA yder et tilskud årligt til regioner, afdelinger og udvalg.
Tilskuddet fordeles af KUR (Koordineringsudvalg regioner) på baggrund af en dialog mellem KUR og IDAs hovedbestyrelse. Udover tilskuddet egenfinansierer regionerne sine aktiviteter med deltagerbetaling.

KUR indsender ønsker til det kommende års rammebudget i juli til IDAs hovedbestyrelse.

Regioners økonomiske opbygning og ansvar
Hver region forvalter selv deres økonomi og tildeling til afdelinger og udvalg. Regionerne håndterer fordelingen forskelligt, så spørg ind til budget eller fordeling hos din regionsformand, hvis du er i tvivl.

Afdelinger:

  • Regionen bestemmer hvilken tildeling afdelingen skal have og kan regulere denne i løbet af året
  • Afdelingen er selv ansvarlig for de økonomiske dispositioner som der laves, og skal fremlægge disse på en årlig generalforsamling
  • Afdelingen har egen kasserer og kritisk revisor, som løbende holder øje med de økonomiske dispositioner

Udvalg:

  • Regionen bestemmer hvilken tildeling udvalgene skal have og kan regulere denne i løbet af året
  • Regionen er ansvarlig for de økonomiske dispositioner som der laves, og udvalgene skal ikke fremlægge disse på en årlig generalforsamling. I stedet skal de godkendes som en del af regionens generalforsamling
  • Udvalget behøver ikke have egen kasserer og kritisk revisor, som holder øje med de økonomiske dispositioner. Det er i stedet regionens kasserer og kritiske revisor, som skal sørge for dette

Ansøgning om ekstraordinære midler
Ud af den samlede ramme, der bevilges til regionerne, bliver der, hvis KUR vurderer at der er midler til det, afsat et beløb til en pulje til fordeling i løbet af året til ekstraordinære aktiviteter eller til at understøtte regioner med særlige behov.

KUR fordeler selv disse midler ud fra fastsatte kriterier og behandling af ansøgninger til puljen. Der er udarbejdet en skabelon, som skal benyttes ved ansøgning. Ansøgningen indsendes via regionsformanden.

Kontakt din netværkskoordinator, hvis behov for ansøgning om ekstraordinære midler opstår.

Fagtekniske selskaber

Fordeling af tilskud
IDA yder et tilskud årligt til de fagtekniske selskaber.

Tilskuddet fordeles af SKU (Selskabernes koordineringsudvalg) på baggrund af dialogbudgettering med de enkelte enheder. Udover tilskuddet egenfinansierer selskaberne sine aktiviteter med deltagerbetaling og særlige kontingenter.

Ansøgning om ekstraordinære midler
Ud af den samlede ramme, der bevilges til selskaberne, bliver der, hvis SKU vurderer at der er midler til det, afsat et beløb til en pulje til fordeling i løbet af året til ekstraordinære aktiviteter eller til at understøtte selskaber med særlige behov.

SKU fordeler selv disse midler ud fra fastsatte kriterier og behandling af ansøgninger til puljen. Der er udarbejdet en skabelon, som skal benyttes ved ansøgning. Ansøgningen indsendes via formanden.

Kontakt din netværkskoordinator, hvis behov for ansøgning om ekstraordinære midler opstår.

Regnskaber
Alle kasserere, arrangementsansvarlige samt andre bestyrelsesmedlemmer kan følge udviklingen i enhedernes økonomi på Mit IDA.

Når du er logget på Mit IDA vælger du Aktive og Regnskaber

Herfra kan der trækkes følgende rapporter:

  • Regnskabsrapporter, periode og periodiseret (publiceres 8. hverdag hver måned)
  • Regnskabsrapporter, live data

Hold øje med siden ”Regnskaber”, det er her vi informerer om ændringer, generalforsamlingspakker osv. Det er også her du kan finde vejledninger til regnskabsrapporterne. Du skal være logger ind for at se vejledninger.

Kassererkursus
En gang om året afholder IDAs økonomiafdeling et kassererkursus for primært de nye aktive med regnskabsansvar. Alle er dog velkommen til at deltage.
Kurset afholdes normalt i foråret/sommeren og afhængigt af udbud, afholdes kurset i både Aarhus, Kolding, Odense og København.