Regnskaber, økonomi og statistik

IDAs selskaber og regionale enheder tildeles midler ud fra mål- og rammestyring. Hvert år indgås aftale om den økonomiske tildeling og aktivitetsniveauet.

I de følgende afsnit kan du læse mere om mål- og rammestyrings-principperne og om, hvordan du kan følge med i regnskaberne.

Økonomien for selskaber, regioner, afdelinger og udvalg tager udgangspunkt i rammeaftaler aftalt med Hovedbestyrelsen. Alle selskaber indgår hvert andet år en rammeaftale, og regioner indgår en rammeaftale en gang om året. Det kommende års økonomiske tildeling og aktivitetsniveau beskrives i rammeaftalen.

Hver region forvalter selv deres økonomi og tildeling til underliggende udvalg. Regionerne håndterer fordelingen forskelligt, så spørg ind til budget eller fordeling hos din regionsformand, hvis du er i tvivl.

IDAs regioner får hvert år tildelt midler fra IDAs Hovedbestyrelse.

KUR (Koordinerende Udvalg for Regionerne) indsender i juni ønsker til det kommende års ramme til behandling på Hovedbestyrelsens budgetseminar i september.

Ud af den samlede ramme, der bevilges til regionerne, bliver der afsat et beløb til en pulje til fordeling i løbet af året til ekstraordinære aktiviteter eller til at understøtte regioner med særlige behov. KUR fordeler selv disse midler ud fra fastsatte kriterier og behandling af ansøgninger til puljen. Der er udarbejdet en skabelon, som skal benyttes ved ansøgning. Ansøgningen indsendes via regionsformanden.

Når KUR evaluerer deres tildeling og evt. omfordeler midler mellem regionerne, sker det ud fra følgende fokuspunkter:

 • Antal førstegangsdeltagere
 • Antal deltagende IDA-medlemmer
 • Demografi
 • Kvalitet i arrangementerne
 • Økonomi målt på:
  o   IDA-tilskud pr. IDA deltager
  o   Driftsudgift pr. IDA deltager
  o   Egenbetalingsprocent
 • Evt. selvvalgte fokuspunkter

I andet halvår udarbejder selskabet udkast til rammeaftale for det kommende år. Rammeaftalen indeholder oversigt over forventet aktivitetsniveau og ressourcebehov. Udkastet drøftes evt. med Hovedbestyrelsens kontraktudvalg, og gennem dialog fastsættes endelig rammeaftale for det kommende år.

Det er muligt at søge om ekstraordinære midler fra Kontraktudvalgets pulje til fagtekniske selskabers aktivitet, hvis et arrangement eller en opgave er af en sådan karakter, at det ikke kan indeholdes i enhedens budget for perioden, og forventede udgifter ikke kan dækkes af enhedens formue.

Ansøgningen skal som minimum indeholde:

 • Formål
 • Fokusområder
 • Budget
 • Ressourcevurdering (nødvendige IDA-personaleressourcer i forhold til aktiviteten)
 • Resultatvurdering
 • Perspektivering

Der bevilges som hovedregel ikke puljemidler til driftsopgaver, medmindre der er tale om et pilotprojekt med sigte på eventuel senere finansiering af aktiviteten over IDAs driftsbudget.

Kontakt din netværkskoordinator, hvis behov for ansøgning om ekstraordinære midler opstår.

Alle kasserere, arrangementsansvarlige samt andre bestyrelsesmedlemmer kan følge udviklingen i enhedernes økonomi på Mit IDA.

Når du er logget på Mit IDA, vælger du Regnskaber i højre side under punktet Aktive. Når du er logget ind, kan du finde det relevante regnskab i listen.

Vær opmærksom på, at oplysningerne altid skal sættes i forhold til det budget, som kassereren har udarbejdet, ligesom en vis forsinkelse i betalingen af regninger for afholdte arrangementer m.v. må påregnes.

Vær samtidig opmærksom på, at regnskaberne kun giver et retvisende billede, hvis jeres regninger er indsendt. Husk derfor at indsende regninger så hurtigt som muligt.

Der kan trækkes følgende rapporter:

For de enkelte enheder (Regionale enheder og selskaber):

 • Regnskab
 • Note 3 (Arrangementsstatistik)
 • Statistikark

Desuden kan der for regionerne trækkes:

 • Koncernregnskab
 • Samlet statistikark for hele regionen
 • Samlet statistik for alle regioner

Den 8.-10. hverdag i måneden bliver sidste måneds regnskab tilgængeligt på ida.dk.

Læs mere

Overblik

IDAs tilbud til de aktive

Som aktiv har du travlt med at gøre en forskel for dine medlemmer. Vi har samlet en side med informationer, der kan hjælpe dig i dit arbejde som aktiv.

Gå til aktivsiden