Samarbejde med din netværkskoordinator

Det er vigtigt for IDA, at der er et godt samarbejde mellem netværkskoordinator og bestyrelse, så husk endelig at gøre brug af muligheden for sparring, hvor du har behov! Ring eller skriv gerne!

Alle netværk i IDA har tilknyttet en netværkskoordinator, hvis primære rolle er at være bindeled mellem bestyrelsen og medlemmerne.

Din netværkskoordinator sørger for markedsføring af netværkets arrangementer, og hjælper gerne med at gøre sproget i dine tekster mere aktivt, hvis du har brug for det.

Din netværkskoordinator varetager de administrative opgaver, der er forbundet med dit netværk, fx:

  • Bestilling af lokaler og forplejning til bestyrelsesmøder og medlemsmøder, der foregår i IDA-husene. I IDA-huset i København kan du dog selv elektronisk forespørge på lokalervia IDAs portal
  • Kontering af bilag indsendt via Rejseafregningsformularen på IDA.dk.
  • Hjælp til oprettelse af komplicerede arrangementer eller samarbejdsarrangementer med andre foreninger uden for IDA
  • Hjælp ved log-on problemer på IDAs portal
  • Ved større arrangementer vil din netværkskoordinator, så vidt muligt, være til stede ved registrering
  • Ved webinarer sørger din netværkskoordinator for alt det praktiske

Din netværkskoordinator kommer også gerne forbi og hilser på ved et bestyrelsesmøde, hvis I har behov for det. Mødet skal dog helst være i et IDA-hus.

IDAs medlemmer kan selv være med til at forme IDA. Det skal være attraktivt at være aktiv i IDA, og der er mange muligheder for at være aktiv i kortere eller længere tid. Mangfoldigheden blandt IDAs aktive er stor og for at sikre et fælles afsæt for samarbejdet IDAs aktive medlemmer og IDAs ansatte imellem har IDAs Hovedbestyrelsen udarbejdet en række principper for aktiv-arbejdet i IDA.

Du kan læse hele dokumentet her

Læs mere

Overblik

IDAs tilbud til de aktive

Som aktiv har du travlt med at gøre en forskel for dine medlemmer. Vi har samlet en side med informationer, der kan hjælpe dig i dit arbejde som aktiv.

Gå til aktivsiden