Samarbejde med din netværkskoordinator

Det er vigtigt for IDA, at der er et godt samarbejde mellem netværkskoordinator og bestyrelse, så husk endelig at gøre brug af muligheden for sparring, hvor du har behov! Ring eller skriv gerne!

Alle netværk i IDA har tilknyttet en netværkskoordinator, hvis primære rolle er at være bindeled mellem bestyrelsen og medlemmerne.

Din netværkskoordinator sørger for markedsføring af netværkets arrangementer, og hjælper gerne med at gøre sproget i dine tekster mere aktivt, hvis du har brug for det.

Din netværkskoordinator varetager de administrative opgaver, der er forbundet med dit netværk, fx:

  • Bestilling af lokaler og forplejning til bestyrelsesmøder og medlemsmøder, der foregår i IDA-husene. I IDA-huset i København kan du dog selv elektronisk forespørge på lokalervia IDAs portal
  • Kontering af bilag indsendt via Rejseafregningsformularen på IDA.dk.
  • Hjælp til oprettelse af komplicerede arrangementer eller samarbejdsarrangementer med andre foreninger uden for IDA
  • Hjælp ved log-on problemer på IDAs portal
  • Ved større arrangementer vil din netværkskoordinator, så vidt muligt, være til stede ved registrering
  • Ved webinarer sørger din netværkskoordinator for alt det praktiske

Din netværkskoordinator kommer også gerne forbi og hilser på ved et bestyrelsesmøde, hvis I har behov for det. Mødet skal dog helst være i et IDA-hus.

Her finder du kontaktoplysninger på netværkskoordinatoren i din enhed.

Så husk at benytte dig af din netværkskoordinator!