07.10.2018
3 min læsetid

Dansk topforsker modtager Niels Bohr medaljen

En af verdens førende forskere inden for katalyse, professor Jens Kehlet Nørskov fra DTU, har i dag modtaget Niels Bohr International Gold Medal.

Ole Haun

af Ole Haun

Medaljen er indstiftet af Ingeniørforeningen, IDA, og blev overrakt af Hendes Majestæt Dronningen ved et særarrangement på Carlsberg Akademi i København.

Dermed bliver Jens Kehlet Nørskov den 12. i rækken af fremtrædende fysikere og ingeniører, som har modtaget medaljen, der blev oprettet i 1955 som en hyldest til den danske fysiker Niels Bohr.

Jens Kehlet Nørskov har en omfattende videnskabelig produktion bag sig og er en er en af verdens mest citerede forskere inden for sit område. Efter et årelangt professorat ved Stanford University i Californien er han i 2018 vendt hjem til Danmark for at opbygge et nyt center for katalyseteori ved DTU.

Omdrejningspunktet for Jens Nørskovs forskning er forståelsen af fysiske og kemiske processer på materialeoverflader. Hans begreber og modeller udgør et vigtigt grundlag for forståelsen af heterogen katalyse og anvendes i vid udstrækning inden for både videnskab og industri.

”Jens Nørskovs arbejde er af stor betydning samfundsmæssigt. Udviklingen af nye katalysatorer til at omdanne energi fra solen til grønne brændstoffer og kemikalier er af yderste vigtighed for at undgå den omfattende brug af fossile brændstoffer, som er så ødelæggende for miljøet og klimaet. Jens Nørskov går rent videnskabeligt i spidsen for en sådan indsats,” som det hedder i indstillingen af prismodtageren.

Det er første gang siden Niels Bohr selv modtog guldmedaljen - i 1955 - at medaljen gives til en dansker. Med tildelingen indskriver Jens Nørskov sig i en prominent kreds af modtagere, idet medaljen gennem årene er blevet givet til ikke færre end 9 nobelprismodtagere.

”Det er ret enestående, at vi igen har mulighed for at hædre en dansk videnskabsmand, hvis resultater trækker markante spor i både dansk og international sammenhæng. Ud over den personlige anerkendelse, som medaljen er udtryk for, er den jo også med til at understrege betydningen af et ambitiøst forskningsniveau,” siger IDAs formand Thomas Damkjær Petersen om uddelingen.

Årets uddeling er sket i et samarbejde mellem Ingeniørforeningen, IDA, Niels Bohr Institutet, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Carlsbergfondet, der har doneret de 100.000 euro, som følger med medaljen.

Læs mere om medaljen, baggrund mv. på det særlige site, der er etableret i forbindelse med uddelingen: bohrmedal.com

Professor Jens Kehlet Nørskov holdt efterfølgende to forelæsninger om sit banebrydende arbejde med katalyse. De kan ses på video her:

Video: Jens Kehlet Nørskovs lecture at the Royal Library (the Black Diamond) in Copenhagen (in English)
Video: Jens Kehlet Nørskovs forelæsning på Frederiksberg Gymnasium


Medaljeoverrækkelsen har desuden givet IDAs formand Thomas Damkjær Petersen inspiration til at skrive denne blog, hvor han bl.a. understreger vigtigheden af teknisk forskning.