04.11.2019
3 min læsetid

Datadeling og grønne proteiner skal sikre bæredygtig mad

En ny rapport fra SIRI-kommissionen anviser utraditionelle veje til at imødegå udfordringer med befolkningstilvækst og klimakrise.

Ole Haun

af Ole Haun

Søstjerne

Rapporten anviser utraditionelle veje til at imødegå udfordringerne, fx søstjerner som et bæredygtigt alternativ til soja i dyrefoder.

SIRI-kommissionen peger bl.a. på øget brug af datadeling og kunstig intelligens i landbrugs- og fødevaresektoren, og på, at vi bliver bedre til at udnytte miljø- og klimavenligt producerede proteinkilder.

Rapporten ”AI, datadeling og fødevareteknologi – redskaber til en bæredygtig planet”, er resultatet af arbejdet i en tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af SIRI-kommissionen, hvor Ida Auken fra Radikale Venstre og Ingeniørforeningens formand Thomas Damkjær Petersen deler formandskabet.

Som afsæt for arbejdet har særligt to udfordringer været i fokus: At vi bliver stadig flere mennesker på kloden som skal have mad, men at netop fødevareproduktion ofte er en stor miljø- og klimabelastning. Arbejdsgruppens opgave har derfor været at finde løsninger på klimavenlig fødevareproduktion – ikke mindst ved hjælp af bedre brug af data.

Digital andelsbevægelse

Som et af hovedsvarene på disse udfordringer foreslår kommissionen en gammel kending i nye klæder. Nemlig, at der etableres en digital andelsbevægelse bestående af primærproducenter, som landmænd og gartnere, og teknologileverandører, forskere, fødevareindustri, detailbranche m.fl. Alliancen skal gøre det muligt at indsamle, systematisere og ikke mindst bruge de mange data til innovation og effektivisering.

I dag bliver der indsamlet enorme mængder af data fra sensorer, satellitter, droner og maskiner af primærsektoren og fødevareindustrien. Men det er stadig kun en forholdsvis lille andel af de indsamlede data, der faktisk anvendes, nævner rapporten.

”Med deling af data og brug af kunstig intelligens til at analysere dem, er der store potentialer i at kunne udnytte værdien af data hele vejen gennem produktionskæden til gavn for både producenter, industri og forbrugere. Men de enkelte aktører vil ikke alene kunne løfte håndteringen af så enorme mængder af data. Derfor foreslår vi, at opgaven organiseres via en digital andelsbevægelse, som kan sikre effektiv og transparent brug af de fælles data,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Teknologien er der, men det kræver nytænkning af samarbejdspartnere, og ikke mindst ressourcer, for at kunne lykkes, påpeger han.

Grønne proteiner som vækstpotentiale

Udover klimaudfordringen er der kommet en stigende opmærksomhed på konsekvenserne af, hvad vi spiser, og ikke mindst det forhold, at vi bliver stadig flere omkring det globale spisebord.

”Skal vi være klar til at producere mad til 2,5 milliarder flere borgere, så kræver det omfattende ændringer. Udfordringen er, at kun 37 procent af de planter, vi høster, går til mad til mennesker, mens 46 procent bruges til dyrefoder. Fødevaremæssigt er det ikke særligt effektivt. Derfor anbefaler kommissionen, at vi i Danmark bliver bedre til at identificere og udnytte miljø- og klimavenligt producerede proteinkilder,” siger Ida Auken.

I rapporten er der eksempler på brug af søstjerner som et bæredygtigt alternativ til fx soja i dyrefoder, og på mikroalger og græs som basis proteinkilder til mennesker.

”Disse proteiner kan blive en vigtig erstatning for vores alt for høje kødforbrug, ligesom vi tror på potentialet for, at bæredygtige, proteinholdige fødevarer kan blive et nyt vækstområde i Danmark,” siger Ida Auken.

Den netop publicerede rapport vil nu blive sendt som inspiration til relevante organisationer og interessenter, herunder partiernes fødevareordførere på Christiansborg.

Om SIRI-kommissionen

Rapporten er den 8. i rækken af indspil fra SIRI-kommissionen, som siden 2016 har set det som en opgave at være med til at give bolden op til debat om muligheder og udfordringer i fremtidens digitale samfund. Som afsæt for diskussionerne har kommissionen produceret rapporter og analyser om problemstillinger i bl.a. transport-, sundheds- og finanssektoren på basis af input fra ad-hoc inviterede eksperter.