21.11.2019
1 min læsetid

Gode takter fra Seniortænketanken

IDA bakker op om tænketankens anbefalinger, der er blevet offentliggjort i dag.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Morten Thiessen

Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd i IDA, er tilfreds med anbefalingerne fra Seniortænketanken.

Regeringens Seniortænketank har i dag fremlagt 20 anbefalinger, som skal få flere seniorer til at udskyde tidspunktet for tilbagetrækning. IDA er særligt begejstret for anbefalingerne, som opfordrer arbejdsgiverne til at indføre seniorordninger i langt større grad, end det sker i dag.

”Når vi spørger IDAs medlemmer om, hvad der kan få dem til at udskyde tidspunktet for tilbagetrækning, så svarer et overvældende flertal seniorordninger og aftaler, der sikrer den enkelte større fleksibilitet, medindflydelse på arbejdsopgaver, der skal løses og kompetenceudvikling. Seniortænketanken anbefaler, at arbejdsgiverne bruger de håndtag i langt højere grad end i dag, og det vi meget enige i,” siger Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd i Ingeniørforeningen, IDA.

Morten Thiessen bifalder også anbefalingen om, at man skal have en slags fortrydelsesret, hvis man er gået på pension, men gerne vil vende tilbage på arbejdsmarkedet.

”Tankerne om mere fleksibilitet i pensionssystemet, så man får mulighed for at sætte prop i sine pensionsudbetalinger, hvis muligheden for at træde ind på arbejdsmarkedet igen opstår, er fornuftig. Reglerne er alt for rigide og indviklede i dag og varierer fra pensionsselskab til pensionsselskab. Det kan gøres smartere, og derfor bakker vi også op om tankerne om at nedsætte en pensionskommission, som kan komme med forslag til forenklinger og øget gennemsigtighed i pensionssystemet,” siger Morten Thiessen.

Læs Seniortænketankens 20 anbefalinger