25.04.2019
2 min læsetid

Godt forlig om fremtidens arbejdsmiljø

Nyt forlig om en styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen har skarpt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Og det vækker glæde i IDA.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Juliane Marie Neiiendam

Formand for Ansattes Råd i IDA, Juliane Marie Neiiendam, mener, det er positivt, at forligspartierne er blevet enige om at fastholde et skarpt fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Regeringen har i dag indgået forlig med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen. Forliget følger i hovedtræk de anbefalinger, som en arbejdsgruppe fremlagde i sensommeren 2018.

Her havde ekspertgruppen stort fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og det fokus er fastholdt i forliget. Partierne er bl.a. enige om, at der skal udarbejdes en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, som skal tydeliggøre de gældende regler på området. Med den i hånden skal Arbejdstilsynet have bedre mulighed for at gribe ind de steder, hvor det psykiske arbejdsmiljø er kuldsejlet.

”Det er positivt, at forligspartierne er blevet enige om at fastholde et skarpt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Vi har behov for, at Arbejdstilsynet får mulighed for at tage fat de steder, hvor arbejdsmiljøet halter og kan gå vejledningens vej, hvor det giver mening,” siger Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i IDA.

Hun er også tilfreds med, at partierne har aftalt, at der skal skabes nye tilbud om kompetenceudvikling i forebyggelse af stress og håndtering af psykisk arbejdsmiljø for de ledere og medarbejdere, der spiller en central rolle i arbejdet med arbejdsmiljø rundt omkring på landets arbejdspladser.

”Det er et forslag, IDA har bragt til bordet, så vi er naturligvis meget tilfredse med, at det er blevet en del af forliget. Skabelsen af et godt psykisk arbejdsmiljø er en fælles opgave for både medarbejdere og ledere, og hvis vi kan dele og udbrede de bedste erfaringer på området til alle landets arbejdspladser, så kan vi også skubbe arbejdsmiljøet i den bedre retning,” siger Juliane Marie Neiiendam.

Læs forligsteksten her