06.11.2019
3 min læsetid

Grøn forskningsreserve løfter ikke nok

Der skal afsættes langt flere midler til den hjemlige forskning, hvis Danmark skal sikre vækst og velstand

Ulrik Frandsen

af Ulrik Frandsen

Vindmøller ved vandet

Danmark bør prioritere den hjemlige offentlige forskning langt højere, end tilfældet er i dag, mener IDA.

De politiske partier på Christiansborg har i dag prioriteret midlerne i forskningsreserven, og selv om der er fokus på den grønne omstilling, hæver det ikke den offentlige forskningsbevilling og i den sammenhæng den tekniske eller naturvidenskabelige forskning helt op, hvor vi bør være.

Formanden for IDA Thomas Damkjær Petersen mener ikke, at Danmark kan leve med at ligge under OECD-gennemsnittet, når man kigger på, hvor mange midler vi prioriterer til den offentlige tekniske og naturvidenskabelige forskning,

 ”Med dagens prioritering af den grønne omstilling tages der et lille skridt i den rigtige retning. Flere af de midler, der i dag er afsat, tilgår den hjemlige tekniske og naturvidenskabelige forskning, hvilket jo er glædeligt. Det ændrer dog ikke på, at den hjemlige forskning trænger til at mærkbart løft, hvis vi vil understøtte de gode muligheder, der er, for at vores universiteter sammen med virksomhederne kan komme med grønne løsninger. Det kræver større investeringer, og derfor bør Danmark have en ambition om senest i 2030 at investere 1,5 procent af BNP i offentlig forskning, og ikke som i dag at fastholde niveauet på 1 procent,” siger IDAs formand.

Danmark brugte sidste år cirka 22,5 milliarder kroner på offentlig forskning. Kun omkring 17 procent af den samlede pulje går til teknisk forskning, hvilket er utilstrækkeligt.

IDA har derfor sammen Dansk Metal, Dansk Industri og Akademiet for de Tekniske Videnskaber dannet Forskningsalliancen.

”Her er arbejdsgivere og fagforeninger fælles afsendere af et budskab om, at der skal handles nu. Hvis ikke vi for alvor opprioriterer den offentlige bevilling til eksempelvis den tekniske og naturvidenskabelige forskning - så vil det utvivlsomt koste den jobskabelse og økonomisk vækst, der skal finansiere vores velfærd,” siger Thomas Damkjær Petersen.

”Landene omkring os har efterhånden større forskningsambitioner, end vi har i Danmark, og det ændrer den årlige bevilling i forskningsreserven ikke på” afslutter Thomas Damkjær Petersen.