27.02.2019
3 min læsetid

Hackertruslen skal imødegås fra et samlet sikkerhedsorgan

Danmark bør etablere et samlet cybersikkerhedsorgan til håndtere truslen fra hackere

Ulrik Frandsen

af Ulrik Frandsen

Kvinde sidder med computer

Skal hackertruslen imødegås bedst muligt, skal vi have et samlet slagkraftigt sikkerhedsorgan, mener Kåre Løvgren, formand for IDA IT.

Skal hackerangreb fra fremmede stater, terrorister og kriminelle tackles bedst muligt, er løsningen et nationalt, uafhængigt og rådgivende organ efter hollandsk model. Det mener to ud af tre medlemmer af Ingeniørforeningens fagtekniske selskab IDA IT i en ny undersøgelse om den hjemlige cybersikkerhed.

I Danmark er ansvaret for den hjemlige cybersikkerhed i dag fragmenteret. Center for Cybersikkerhed under Forsvarsministeriet varetager noget af opgaven. PET under Justitsministeriet gør noget andet, mens Datatilsynet udfører noget helt tredje. Hertil kommer, at de private virksomheder og borgere gør, hvad de kan for at passe på sig selv.

Formanden for IDA IT Kåre Løvgren mener ikke, at den nuværende model er optimal. Skal hackertruslen imødegås bedst muligt, skal vi have et samlet slagkraftigt sikkerhedsorgan.

”I dag er der nogle samarbejds- og koordineringsorganer på tværs af ministerier og private virksomheder, som hører under Center for Cybersikkerhed. Men disse organer er langt fra tilstrækkelige. De mødes slet ikke hyppigt nok, og da de ikke har et reelt mandat, har de i sagens natur heller nogen nævneværdig gennemslagskraft. Det understreger desværre, at der et behov for nytænkning,” siger han.

Kåre Løvgren peger på, at Danmark, som et af de mest digitaliserede lande i verden blot ligger på en 34. plads ud af 193 lande i den seneste udgivelse af FNs Global Cybersecurity Index 2017, når det angår cyber- og informationssikkerhed.

”Den placering kan vi ikke leve med, og her tror jeg, at vi med fordel kunne kopiere tankerne fra Holland. Her har de erkendt, at cybertruslen ikke skal bekæmpes i siloer. Den skal bekæmpes i et forpligtende samarbejde mellem offentlige myndigheder, private virksomheder og forskningsverden. Vi skal tage sikkerheden alvorligt, og vores rangordning på it-sikkerhed burde være højere, end den er for digitalisering."” siger han.

Det hollandske Cyber Security Raad er et nationalt, uafhængigt rådgivende cybersikkerhedsorgan, der bistår både den hollandske regering og de hollandske private virksomheder. Rådet mødes ugentligt, og består af i alt 18 ”high-rank” personer, herunder syv fra den offentlige sektor, syv fra den private og fire fra forskningsverden.

”Det er en meget seriøs tilgang til udfordringen. Rådet yder strategisk rådgivning til både regeringen og de private virksomheder, monitorerer trends og nye teknologier med henblik på, at belyse deres potentiale i forhold til at reducere truslerne. Desuden initierer og accelererer rådet forskellige initiativer i både Holland og EU, som kan forbedre landets forsvar mod cyberangreb. Det giver på alle måder mening, og det er en model Christiansborg bør kigge nærmere på,” siger Kåre Løvgren.

Hvad tænker du om et cyberråd?

Indledende spørgsmålstekst: ”Der er forslag om at oprette et råd baseret på civile aktører, offentlige myndigheder, forskere og virksomheder, som har til opgave at overvåge cyberangreb mod danske virksomheder og offentlige institutioner og advare og rådgive.”


Kilde: IDA Analyse blandt 457 af IDAs it-professionelle.

Et cyberråd skal:


Kilde:IDA Analyse blandt 457 af IDAs it-professionelle.296 af dem der har svaret ”ja, det vil være en god ide” på forrige spørgsmål indgår i tabellen.