12.03.2018
4 min læsetid

Høj kvalitet på universiteterne er altafgørende for vækst og vels

Gode uddannelser, der leverer højt kvalificeret arbejdskraft med de efterspurgte kompetencer skal fremtidssikre universiteterne

Ulrik Frandsen

af Ulrik Frandsen

Anbefalingerne fra Søren Pinds Udvalg om bedre universitetsuddannelser (UUU) peger i den rigtige retning, og slår endnu en gang fast, at det er en rigtig god forretning for Danmark at uddanne akademikere.

Sådan lyder meldingen fra formanden for IDAs Uddannelses- og Forskningsudvalg Sara Grex, efter at udvalgets analyser og anbefalinger er blevet præsenteret for ministeren.

”Det er ekstremt vigtigt, at Danmark har gode uddannelser, der leverer højt kvalificeret arbejdskraft med de kompetencer som efterspørges af arbejdsgiverne. Derfor er det glædeligt, at det igen bliver slået fast, at der er store løn- og velstandsgevinster forbundet med akademiske uddannelser – også sammenlignet med andre videregående uddannelser,” siger hun.

Sara Grex finder det også positivt, at udvalget adresserer behovet for, at antallet af studiepladser tilpasser sig den efterspørgsel, der er nu og vil komme på sigt. Ikke mindst set i lyset af, at en prognose fra Engineer the future viser, at vi allerede i 2025 vil mangle 10.000 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater.

”Denne efterspørgsel kan sagtens stige, da globaliseringen og den teknologiske udvikling går rasende stærkt, og hvis vi skal undgå flaskehalse på arbejdsmarkedet, er det vigtigt, at der prioriteres,” siger hun.

Udvalget anbefaler en fastholdelse af den eksisterende model for akademiske uddannelser i Danmark, og det er i følge Sara Grex, det eneste rigtige.

”Vi står over for en fremtid præget af et omskifteligt arbejdsmarked, hvor der vil være behov for, at mange medarbejdere skifter spor flere gange i løbet af deres karriere. Med en universitetsuddannelse får man netop værktøjerne til hurtigt at kunne tilegne sig ny viden, ligesom kritisk sans er en nøglekompetence, der opnås gennem uddannelserne. Derfor er det også en anelse mærkværdigt, at samme udvalg foreslår en ny type uddannelse, en bare 1-årig ”overbygningsuddannelse”. Der er meget svært at se, hvilket behov den skal løse, og hvem der efterspørger denne type uddannelse,” siger hun

Endelig har udvalget også fokus på brug af teknologi i undervisningen, hvilket glæder Sara Grex

”Der er store læringsmæssige potentialer i øget brug af teknologi, og det er derfor godt, at der er fokus på at få belyst og udbredt dette mere, så flere studerende kan få gavn af de positive læringsmæssige effekter, der er ved læringsteknologi,” siger hun.