Over alle forventninger

IDA - Ingeniørforeningen i Danmark - blev dannet ved en fusion i 1995 og er nu vokset fra 55.000 til 126.000 medlemmer. Foreningen er ikke længere kun for ingeniører, men for alle der arbejder med teknologi, naturvidenskab og IT på højt niveau.

Femten underskrifter på en flot indbundet kontrakt. Sådan begyndte Ingeniørforeningen i Danmark, IDA sit liv en kold januar-mandag i 1995.

Forud var der gået mange diskussioner om, to ingeniørforeninger stadig havde sin berettigelse i Danmark. Det var dog mere end bare nødvendighed, der fik de seks underskrivere til at sætte pennen på papiret. De var også båret af et håb. Et håb om at skabe en enhedsforening for alle Danmarks ingeniører, der kunne give dem en fælles stemme i samfundet, større værdi for medlemmerne og bedre arbejdsvilkår.

Men havde de noget at have håbet i? Da Ingeniøren i april 1994 kunne melde, at begge ingeniørforeningers medlemmer havde sagt ja til hinanden, lød overskriften ”Ja til fusion”, men lige nedenunder stod med lige så store bogstaver ”Fiaskoen lurer lige om hjørnet”.

Der var ingen af os, der var involveret i foreningerne, der forventede, det ville blive let. Kunne ambitionerne bære? Ville økonomien række? Kunne de nye alliancer holde?

De 25 år der er gået, har vist os, at ambitionerne i den grad kunne holde. Det krævede kampe, men i dag kan vi se, at fusionen var det helt rigtige valg.

IDA er vokset fra 55.000 til over 126.000 medlemmer og er ikke længere bare en forening for ingeniører, men for alle der arbejder med teknologi, naturvidenskab og IT på højt niveau.

126.000 medlemmer giver IDA en god bredde. Der er tusindvis af medlemmer, der ikke nødvendigvis er aktive i foreningen, men som på tværs af alder, geografi og livssituationer nyder en ekstra sikkerhed på arbejdsmarkedet og deler adgangen til Danmarks største netværk for teknologisk specialistviden.

I 2018 målte YouGov, at danskerne har det bedste indtryk af IDA blandt alle landets fagforeningen. Vi er i dag den største forening i Akademikerne (AC). og det er et forspring vi stadig øger. Medlemstilfredsheden er høj og vi tilbyder vores medlemmer de stærkeste, teknologiske netværk i Danmark.

I dag kan jeg som formand for IDA slå fast, at den truende fiasko aldrig blev til mere end blot en avisoverskrift.

IDAs succes er ikke kommet af sig selv. Som bogen her viser, har der ikke altid været enighed om retningen for foreningen. Det er demokratiets privilegie og det har været en styrke for en forening som IDA. Det har skærpet kursen, og det har givet resultater.

Gennem alle årene har IDAs aktive løftet foreningen, og de har en markant del af æren for, at IDA er IDA i dag. Nogle har været aktive på IDAs lister, andre i afdelinger, regioner og selskaber. Over hele landet, i politiske udvalg, i eksterne råd og som tillidsvalgte på arbejdspladserne, har aktive løftet foreningen sammen.

2020 er de nye teknologiers tid. Det er dermed også vores medlemmers tid. Vores samtid er præget af nye teknologier, nye redskaber til analyse og nye måder at kommunikere på. Det skaber velstand og bekvemmelighed og det skaber spændende jobmuligheder for IDAs medlemmer.

Men 2020 er også bæredygtighedens tid. Det er blevet klart, at vi må opfinde nye måder at forbruge på, hvis verden også skal være for de næste generationer. Teknologi er helt nødvendigt for at sikre en bæredygtig fremtid.

Selvom IDAs medlemmer har været med til at skabe fremtiden, er IDA næppe grunden i sig selv til, at samtiden har så stort fokus på nye teknologier. Men vi vil fortsat præge retningen og udnytte mulighederne til fordel for vores medlemmer.

Derfor står IDA også med en ny opgave for fremtiden. Synkront med at vi skal arbejde for det enkelte medlems netværk, viden og arbejdsliv, skal vi sikre, at teknologien udvikler sig på en bæredygtig og etisk forsvarlig måde.

På 25 år har IDA bevæget sig på en måde, jeg som formand er meget stolt over. IDA er gået fra en nydannet fusion til et bæredygtigt fællesskab, der er stærkt på vej at indfri Vision 2025:

IDA – et fællesskab der, realiserer potentialet i teknologi og viden.

 

IDAs første 25 år - forord fra bogen

 

Dette er forordet til bogen "Teknologisk viden og netværk i forening", skrevet af IDAs formand Thomas Damkjær Petersen, marts 2020.

Læs den digitale udgave af bogen her.

Eller køb den i din boghandel med ISBN-nummeret: 978-87-408-3310-2