23.11.2019
5 min læsetid

IDA er nu et fællesskab af 125.000 medlemmer

IDAs repræsentantskab har netop afholdt repræsentantskabsmøde. Det var en stolt formand for IDA, der kunne berette, at IDA fortsat vokser - IDA er nu et fællesskab af 125.000 medlemmer.

IDA

af IDA

”Intet andet fag [ingeniørfaget] er så tæt på løsningen af klimakrisen, men er IDA tæt nok på processen?”, spurgte Noa Redington, politisk kommentator, IDAs Repræsentantskab.

Teknologiens stemme nr. 1

I sin mundtlige beretning understregede Thomas Damkjær Petersen, at IDA tager ansvaret med at være Teknologiens stemme nr. 1 alvorligt. Antallet af strategiske samarbejder og alliancer med andre betydningsfulde interessenter er dermed også steget i 2019.

Siden repræsentantskabsmødet i maj 2019 har IDA blandt andet taget initiativ til Forskningsalliancen sammen Dansk Industri, Dansk Metal og ATV, og IDA er kommet med i Landbrug og Fødevarer’s Advisory Board for klimaneutralt landbrug.

En klimalov skal snart vedtages i Folketinget. I den forbindelse har Hovedbestyrelsen besluttet, at IDA skal have et særligt fokus på klima.

Hovedbestyrelsen er ved at sammensætte et ad hoc-udvalg med eksperter blandt IDAs medlemmer på området.

Politisk kommentator Noa Redington deltog i repræsentantskabsmødet med et oplæg om ”Det politiske spil om klimaet”.

Noa Redington understregede, at klimakrisen er kommet for at blive og det er klimapolitikken dermed også.

”Intet andet fag [ingeniørfaget] er så tæt på løsningen af klimakrisen, men er IDA tæt nok på processen?”, spurgte Noa Redington.

Hovedbestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der de kommende to år skal arbejde med Etik og Teknologi, og endelig er IDA med i det grønne initiativ, Broen til fremtiden, der består af 21 faglige organisationer og 8 NGO’er.

Bedre forhold for medlemmerne i Århus

IDAs aktive medlemmer og de mange arrangementer, som de skaber for medlemmerne, er fundamentet for den store medlemstilfredshed og høje grad af fastholdelse.

Med henblik på at gøre forholdene bedre for medlemmerne og for at få plads til flere IDA ansatte, der kan servicere medlemmerne på kontoret i Århus, kunne Thomas Damkjær Petersen orientere Repræsentantskabet om, at der arbejdes på, at IDA til september 2020 flytter lokaler i Århus – fra Bruns Galleri til nybyggeriet, Pakhusene.

Kontingent fastholdes uændret på 8 år

Repræsentantskabet godkendte på mødet, at kontingentet endnu engang ikke pris- og/eller lønfremskrives.

At det er muligt at fastholde kontingentet uændret, skyldes den fortsatte fremgang i medlemstallet samt kontinuerligt fokus på digitalisering, innovation og effektivisering af arbejdsgange i organisationen.

Bæredygtighed i IDAs kapitalforvaltning

IDAs repræsentantskab har ved tidligere møder spurgt ind til IDAs investeringspolitik.

Thomas Damkjær Petersen kunne fortælle, at Hovedbestyrelsen har besluttet en investeringspolitik, hvor det blandt andet fastslås, at IDAs porteføljeforvaltere skal tage afsæt i UN, PRI (princip for ansvarlige investeringer), og at den grønne profil i porteføljerne skal styrkes yderligere ved, at porteføljeforvalterne tager et aktivt ejerskab, der fremmer en bæredygtig udvikling.

En gang om året vil medlemmerne blive orienteret om IDAs formueplacering via ida.dk