Digitalisering og kunstig intelligens

Analyserne handler om forskellige teknologiers potentiale og påvirkning på samfundet, herunder borgernes adfærd, gevinster og risici i samspillet med de nye teknologier.

Privacy og datasikkerhed 2021

IDA sætter i denne analyse fokus på danskernes adfærd på nettet. Analysen behandler emnerne sikkerhed, anonymitet, afgivelse af data og cookies, og er en opfølgning på tilsvarende analyser fra 2015 (gennemført af IDA og Erhvervsstyrelsen) samt fra 2017 og 2019 (gennemført af IDA og Forbrugerrådet Tænk).

Rapporten bygger på en undersøgelse, som Userneeds har gennemført for IDA. Der er kommet 2.000 svar fra et repræsentativt udsnit af befolkningen mellem 18-70 år.

Brugen af telelokationsdata

April 2020: En analyse blandt IDAs it-panel. I forbindelse med COVID-19 epidemien i Danmark efterspurgte Statens Serums Institut (SSI) muligheden for at benytte lokationsdata fra teleselskaber til at overvåge befolkningen for at kortlægge smittekæder og bevægemønstre. Undersøgelsen belyser IDAs panel holdninger til at bruge denne type data i kampen mod COVID-19. 

 

Offentlige digitaliseringstiltag 2019

Marts 2020: Undersøgelsen gennemgår IDAs it-professionelles holdning til et offentligt kontaktregister og etableringen af "Mit Overblik". Ca. halvdelen af IDAs it-professionelle er skeptiske overfor et offentligt centralt kontaktregister, fordi man ikke kan regne med, hvad registeret bruges til. IDAs it-professionelle mener ligeledes, at det er afgørende, at "Mit Overblik" skal være til gavn for borgeren og ikke være en overvågnings- og datasammenkøringsplatform.

 

 

 

 

Viden om GDPR er vokset, men implementeringen halter

Januar 2020: Undersøgelsen handler om, hvor langt virksomhederne er med implementeringen af GDPR. Medarbejders viden om GDPR er vokset siden april 2018, men implementeringen af reglerne halter stadig. Fx kender 67 pct. til oplysningspligten, mens kun 48 pct. ved hvordan de kan sikre, at den bliver opholdt i deres daglige arbejde.

23 pct. af de it-professionelle har ikke modtaget undervisning i at håndtere persondata

Januar 2020: Undersøgelsen handler om, hvorvidt de it-professionelle er tilfredse med den nye GDPR-lovgivning, og hvorvidt de har den nødvendige viden og kompetence til at kunne efterleve lovgivningen. GDPR har ført til store fremskridt i håndtering af persondata, men der er stadig mangler. Fx krypterer 42 pct. af de adspurgte aldrig eller sjældent mails de videresender, som indeholder personfølsomme data. Samtidig svarer 23 pct. af de it-professionelle, at de ikke har modtaget undervisning og vejledning i at håndtere persondata.

Åbenhed om cyber-sikkerhedshændelser

December 2019: Cyberangreb mod virksomheder og offentlige myndigheder bliver kun mere og mere hyppige. Senest i september 2019 blev høreapparatsvirksomheden Demant lagt ned af ondsindede kræfter, og virksomheden har udtalt, at tabet som følge af angrebet estimeres til over en halv milliard kr. Demant er ikke et enkeltstående tilfælde. IDA er overbevist om, at mere åbenhed kan have en positiv effekt for mange danske virksomheder. Af samme årsag sætter vi fokus på problematikken i denne analyse, hvor vi forhører os hos IDAs IT-eksperters oplevelser med cyberangreb. 

Låser vi vores computer, som vi låser vores bil?

December 2019: I løbet af de seneste 10-15 år er både bærbare computere, tablets og smartphones blevet et allemandseje. Ligeledes indeholder disse devices stort set alle tænkelige oplysninger om os, hvorfor de mindst på lige fod som vores hjem og biler, bør beskyttes mod uvedkommende. Spørgsmålet er bare, om de bliver det? Låser vi dem, som vi låser vores hus? Det svar ønsker IDA at få besvaret i denne lille analyse, hvor vi både spørger IDAs it-professionelle og den almene dansker.
 

Hvem har ansvaret for, at vores børn er sikre på nettet?

December 2019: I denne analyse belyses både IDAs it-professionelles holdning samt den almene danskers holdning til, hvem der har ansvaret for, at vores børn agerer sikkert og trygt på nettet. Analysen viser blandt andet, at 94 procent af IDAs it-professionelle og 83 procent af danskerne mener, at eleverne i folkeskolen bør undervises i. 

Nej tak til telelogning

December 2019: IDAs logningseksperter og -specialister er blevet bedt om at forholde sig til, at Danmark fortsat ikke efterlever EU-dommen om, at medlemsstater kun må foretage målrettet logning af udvalgte personer og alene med det formål at bekæmpe grov kriminalitet. Analysen viser bl.a. at 85 pct. af IDAs logningseksperter og -specialister mener, at Danmark enten bør følge eller allerede burde have fulgt dommen.  

Danskernes anvendelse af åbne hotspots 2019

Juni 2019: IDA har spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om deres anvendelse af åbne hotspots, når de er på ferie. Analysen viser, at 27 pct. ”af og til” logger på åbne, offentlige hotspots, imens 17 pct. gør det enten ”ofte” eller ”altid”. 52 pct. af danskerne gør det ”aldrig” eller ”sjældent”.

Danskernes holdning til logning af telekommunikationsdata 2019

Juni 2019: IDA har spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, om de deres holdning til den fortsatte logning af deres telekommunikationsdata, og analysen viser blandt andet, at 72 pct. af danskerne er enig i, at der ingen grund er til at overvåge dem.

Privacy og datasikkerhed 2019

Juni 2019: IDA og Forbrugerrådet Tænk sætter i denne analyse fokus på danskernes adfærd på nettet. Analysen behandler emnerne sikkerhed, anonymitet, afgivelse af data og cookies, og er en opfølgning på tilsvarende analyser fra 2015 og 2017.

Danskernes holdning til GDPR 2019

Maj 2019: Ingeniørforeningen, IDA har spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, om de deres holdning til GDPR, og analysen viser blandt andet, at 66 pct. af danskerne er enig i, at de som privatperson synes, det er godt, at de via GDPR har fået ret til at få slettet de data, som myndigheder og virksomheder har om dem.

Hackertruslen mod Danmark 2019

Marts 2019: Ifølge IDAs it-professionelle medlemmer er der en hackertrussel mod Danmark. Truslen mod deres egen arbejdsplads er særlig høj fra organiseret kriminelle, imens det i høj grad er fremmede stater, der hackertruer den danske infrastruktur og de danske offentlige institutioner.

Logning 2019

Februar 2019: Ifølge IDAs logningseksperter og -specialister er den danske logning af telekommunikationsdata ulovlig, retssikkerhedskompromitterede, et ineffektivt middel mod terror og kriminalitet samt let for it-kyndige at omgå.

Ny lov for Center for Cybersikkerhed

Februar 2019: En analyse blandt IDAs it-politiske panel. Undersøgelsen belyser panelets holdning til ændring af loven for Center for Cybersikkerhed. Dette med henblik på at bidrage til IDAs høringssvar til loven.

Cyber- og informationssikkerhed, åbne data og etik

August 2018: IDAs Digitaliseringsudvalg anbefalinger om hvordan Danmarks forbedringspotentiale inden for cyber- og informationssikkerhed, åbne data og etik kan realiseres.

Analyse af Data- og Cybersikkerhed - Cybersikkerhed

Marts 2018: Cyberangreb hagler mod danske virksomheder To ud af tre virksomheder har været udsat for hackerangreb eller anden form for it-angreb i løbet af det seneste år, og langt fra alle har et ordentligt it-beredskab på plads, der kan afbøde konsekvenserne.

Digital kontakt til det offentlige

Marts 2018: Danmark er et af de OECD-lande med den højeste anvendelse af digitale tjenester, og i processen med at modernisere den offentlige sektor er digitaliseringen blevet et vigtigt værktøj.

Bedre it-projekter - 7 råd fra IDA

August 2017: Rapporten lavet af IDAs Digitaliseringsudvalg, der blev nedsat primo 2017. Udvalget består af 8 eksperter, som har fået til opgave at hjælpe med at formulere IDAs Digitaliseringspolitik.

Rekruttering og fastholdelse af it-kompetencer

Maj 2017: Der er mangel på it-kompetencer i Danmark. Rapporten her giver indsigt i, hvad organisationerne – offentlige såvel som private – kan gøre for at rekruttere og fastholde de efterspurgte it-kompetencer.

Kunstig Intelligens - Morgendagens Job og Samfund

November 2016: Rapporten er et indspil til SIRI-Kommissionens arbejde med at kortlægge, hvordan kunstig intelligens og digital disruption kan medvirke til at fremme vækst og jobskabelse.

Broadband in Denmark towards 2025

Oktober 2016: This report from Nexia International assesses the main trends for capacity needs and data usage towards 2025 as well as revisiting some of the 2012 report.

Sessionslogning - En undersøgelse blandt teleeksperter

Marts 2016: Denne undersøgelse, foretaget blandt medlemmer af IDA-Tele, afdækker en række fagfolks vurderinger af sessionslogning. Kun 12 pct. mener, at det nye forslag om sessionslogning effektivt vil hjælpe med at finde kriminelle.

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier

Februar 2016: Kun hver syvende afholder sig fra at give private data til sociale medier. Det er især unge, der rask afgiver personlige oplysninger for få adgang til sociale medier. Analysen undersøger, hvad der har betydning for adfærden på internettet.

Befolkningens adfærd på nettet

Marts 2015: Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale i dette digitale råstof. Det er vigtigt, at danske virksomheder kommer med på den vogn.