Høringssvar

I IDA arbejder vi på at påvirke nye love og bekendtgørelser inden for områder af særlig interesse for ingeniører og naturfagligt uddannede. Her på siden kan du finde nogen af de høringssvar, som IDA har indsendt.

Høringssvar vedrørende lov om det ydre rum

IDA beklager at lovforslaget forhindrer potentiel universitetsforskning og eksisterende aktiviteter ved at forbyde ikke-statslige raketopsendelser.

Ændring af lov om tv-overvågning

IDA mener, at den nye lov klart skal gøre opmærksom på at øge tv-overvågning ikke kan forventes at have en forebyggende effekt. Desuden bør loven evalueres efter tre år i forhold effekten.

Politiets overtagelse af tv-overvågning

IDA anbefaler, at der tilføjes et krav i loven om, at brug af øget tv-overvågning efterfølgende afrapporteres til Tilsynet med Efterretningstjenesterne om indgrebet.

Justitsministeriets høring om forslag til databeskyttelsesloven

IDAs høringssvar på Justitsministeriets høring over udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol

IDA finder at det i dag er dyrt og besværligt at opnå og håndhæve patenter bredt i Europa. Dette har en negativ indvirkning på dansk erhvervslivs konkurrenceevne og vækstpotentiale.

Udmøntning af beskæftigelsesreformen

I det store udland har Danmark længe været berømmet og misundt på grund af sit velfungerende og dynamiske arbejdsmarked.

Reform af international rekruttering

IDAs bemærkninger til høring i forbindelse med forslag til ”Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.)”

Hvidbog om arkitektur for digitalisering

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet udkast til hvidbog om arkitektur for digitalisering og regler for begrebs- og datamodellering og sendt det i offentlig høring.