Bekendtgørelse om godkendt teknologisk service

Svar på Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendt teknologisk service.

Oktober 2020: Godkendt teknologisk service – og innovation i det hele taget – er et vigtigt område for danske virksomheders konkurrenceevne og dermed fastholdelse af og skabelsen af nye danske jobs. Det er således meget positivt, at ministeriet styrker fokus på området gennem nærværende bekendtgørelse, oprettelse af Center for Videnbaseret Innovation m.m.

Godkendt teknologisk service er et centralt tandhjul i kæden fra grundforskning til udvikling og markedsmodning af danske produkter og services. Det gælder inden for det grønne område, men også andre styrkeområder centralt for dansk konkurrenceevne. Hvis et led i tandhjulet er svagt, så har det stor betydning for resten af værdikæden i det danske forsknings- og innovationssystem. Det er derfor centralt, at test-, demonstration- og udviklingsfaciliteterne – herunder den godkendte teknologiske service – får et væsentligt løft i årene fremover sideløbende med et løft af den offentlige forskningsbevilling.

Den godkendte teknologiske service oplever vi fungerer godt i Danmark. De mange årlige unikke kunder vidner om teknologisk service af høj international kvalitet. Men som på de fleste områder er der fortsat et endnu større potentiale for godkendt teknologisk service i Danmark, hvilket Kettels-rapporten også konkluderede.

Der er allerede skridt i den rigtige retning – fx det nye formaliseret samarbejde mellem de regionale erhvervshuse og GTS-institutterne. Den høje kvalitet i den godkendte teknologiske service – men også det øget potentiale – kan blandt andet ses i Ingeniørforeningen, IDAs helt nye årlige analyse om robotter, automatisering og digitalisering. Den viser, at GTS-ydelserne bliver brugt af en pæn stor gruppe af vores medlemmer, men det kan blive endnu bedre. Tallene skal dog tages med forbehold, da nogle af respondenterne eventuelt kan have svært ved at skelne mellem GTS-instittutter og private rådgivere i denne sammenhæng.

Læs hele høringssvaret fra IDA