Svar på lovforslag om politiets overtagelse af tv-overvågning

Justitsministeriet har udsendt Udkast til Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Politiets overtagelse af tv-overvågning). Hermed Ingeniørforeningen, IDAs svar på høringen.

Januar 2020: Svar på høring over Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Politiets overtagelse af tv-overvågning)

Forslaget til lov om ændring af lov om tv-overvågning er kommet på baggrund af et politisk ønske om at skabe mere tryghed og sikkerhed i det offentlige rum primært med fokus på ”kriminelle grupper, der placerer bomber i det offentlige rum eller skyder løs på offentlige gader”.

Det må altså antages, at fokus er på kriminelle bander og mere eller mindre organiseret kriminalitet.

Det er iflg. forslaget ofte essentielt i forhold til at afværge særligt alvorlige forbrydelser, at politiet, herunder PET, hurtigt kan danne sig et overblik over en gerningsmands færden. I denne forbindelse betragtes hurtig adgang til tv-overvågning ofte at være et relevant redskab.

Det fremgår af afsnit 2.1.2. om Justitsministeriets overvejelser, at der i tilfælde af alvorlige forbrydelser kan være behov for at politiet overtager tv-overvågningen i forsholdsvis store områder, eksempelvis en hel bydel, hvilket potentielt kan berøre adskillige tv-overvågninger og mange mennesker, eller f.eks. i baglokalet til en butik.

”Politiets adgang til at overtage tv-overvågning bør på denne baggrund efter Justitsministeriets opfattelse være begrænset til ekstraordinære situationer, hvor der er afgørende grunde til det med henblik på at forebygge eller efterforske alvorlig kriminalitet, som kan medføre eller har medført fare for menneskers liv eller velfærd eller for betydelige samfundsværdier.”

IDA er enig i, at der skal være tale om ekstraordinære situationer, hvis det skal give mening, at politiet har krav på at kunne overtage tvovervågning af private såvel som offentliges overvågningskameraer.

IDA vil derfor anbefale, at der tilføjes et krav i loven om, at der efterfølgende afrapporteres til Tilsynet med Efterretningstjenesterne om indgrebet.

Med venlig hilsen
Grit Munk
Chefkonsulent, IDA

Læs hele høringssvaret fra IDA