Svar på udkast til lovforslag om ændring af lov om tv-overvågning

Januar 2020: Justitsministeriet har udsendt Høring over udkast til lov om ændring af lov om tv-overvågning (Styrkelse af trygheden og sikkerheden, herunder udvidelse af adgangen til tv-overvågning for private og offentlige myndigheder, samt obligatorisk registrering af tvovervågning).

Hermed Ingeniørforeningen, IDAs høringssvar.

Forslaget til lov om ændring af lov om tv-overvågning er kommet på baggrund af et politisk ønske om at skabe mere tryghed og sikkerhed i det offentlige rum primært med fokus på ”kriminelle grupper, der placerer bomber i det offentlige rum eller skyder løs på offentligegader”. Det må altså antages, at fokus er på kriminelle bander og mere eller mindre organiseret kriminalitet.

Overordnet

Det er vigtigt at skelne mellem, hvilke muligheder tv-overvågning giver.

Ifølge udtalelser fra Det Kriminalpræventive Råd er kameraovervågning ikke egnet til at forebygge gadevold, men kun planlagt kriminalitet, som fx indbrud i biler på parkeringspladser. Det fremgår da også af høringsmaterialet, afsnit 2.1.2.1., at billeder fra tv-overvågning er af værdi for politiets mulighed for at efterforske skete hændelser.

IDA mener, at det er vigtigt, at der med den nye lovgivning gøres klart og åbent opmærksom på, at flere kameraer i det offentlige rum IKKE kan forventes at have en forebyggende effekt, men at der kan være tale om forbedrede opklaringsmuligheder.

Loven bør evalueres indenfor 3 år med det sigte, at den øgede mulighed for kameraovervågning frafaldes igen, hvis det ikke har vist sig, at have den ønskede effekt.

Læs hele høringssvaret fra IDA