IDAs Høringssvar til Handlingsplan for cirkulær økonomi

Læs IDAs Høringssvar til ”Handlingsplan for cirkulær økonomi - National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032”.

I IDA takker vi for muligheden for at afgive høringssvar på denne handlingsplan, og vi vil gerne kvittere for at planen tager nogle skridt i retning af en omstilling til cirkulær økonomi.

Problemet er imidlertid, at handlingsplanen mest af alt er en opsamling på alt hvad der kan samles sammen af forskellige cirkulære initiativer flere år tilbage, implementering af EU-regulering, suppleret af enkelte nye initiativer.

De initiativer handlingsplanen indeholder er rigtig gode, men vi mangler væsentlige initiativer, før der kan være tale om en egentlig handlingsplan for cirkulær økonomi, og før vi i Danmark kommer til at udnytte det job- og vækstpotentiale der er i en omstilling til cirkulær økonomi. Med andre ord, den fremlagte plan kan i vores optik næppe kaldes en handlingsplan for cirkulær økonomi – men nærmere bør betegnes som ”skridt på vej mod en
cirkulær omstilling”.

Problemet med denne handlingsplan er ikke de initiativer den indeholder – de fejler som sådan intet, men det er alle de initiativer der ikke indgår i planen, der er problemet.

Flere steder bliver udfordringen fint beskrevet – men der kommer ingen løsningsanvisninger, der kan bringe
Danmark blandt de lande der gør en forskel ift. omstillingen til cirkulær økonomi.

Hovedkonklusion: Flere steder er der ikke sammenhæng mellem planens analyser og kortlægning
af problemet OG de initiativer, som handlingsplanen varsler.

Derfor har vi i IDA nedenstående forslag til initiativer, som handlingsplanen bør suppleres med.

Download høringssvar om cirkulær økonomi