Svar til udkast til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Læs IDAs høringssvar til udkast om lov om ændring af miljøbeskyttelse - producentansvar.

Til: Miljø- og Fødevareministeriet, mfvm@mfvm.dk med kopi til annen@mfvm.dk
Journalnummer 2019-9743

I IDA hilser vi det udvidede producentansvar velkommen. Det udvidede producentansvar betyder et øget fokus på design af produkter, behov for teknologiudvikling, forskning i nye materialer og teknologier til genanvendelse. Derfor mener vi, at udrulning af det udvidede producentansvar, kan indebære et potentiale for flere grønne arbejdspladser i Danmark.

Vi følger med stor interesse implementeringen af EU’s udvidede producentansvar. På baggrund af det nabotjek, der er blevet udarbejdet som baggrund for den danske implementering, står det klart, at ingen lande i EU (endnu) har fundet den optimale model, der båder sikre mest miljø for pengene, høj kvalitet i genanvendelsen samt en organisering, der vil passe ind i en dansk kontekst.

I IDA ser vi derfor et stort potentiale for udviklingen af nye produkter, genbrugsløsninger og genanvendelse af teknologier. Således går Danmark foran og på alle måder tilstræber at implemente en model, der sikrer Danmark en position som foregangsland ift. en omstilling til cirkulær økonomi. Vi ser derfor frem til, at denne lovtekst skal udmøntes i en bekendtgørelse.

Vi mener, at der skal være fokus på, at det udvidede producentansvar kommer til at betyde, at produkter skal designes til den cirkulære økonomi. Implementeringen af producentansvar må derfor ikke blot være en økonomisk øvelse, der kun handler om afgifter på produkter,emballage eller betaling for indsamling og oprydning. Det skal være en økonomisk model, der sikrer, at produkter bliver designet til genanvendelse. Det er derfor afgørende, at producentansvaret skal fremme cirkulær økonomi. Vi skal have et system, der sikrer, at de produkter, der kommer på markedet, kan og bliver genbrugt og derefter genanvendt. Vi ser også gerne, at det udvidede producentansvar bliver en katalysator for en udvikling af nye forretningsmodeller og tilbagetagsordninger.

Det er IDAs håb, at vi i Danmark kommer på forkant med at udvikle løsninger.

På vegne af IDA

Sine Beuse Fauerby
Politisk chefkonsulent, cirkulær økonomi i analyse, politik og presse