Sorteringskriterier for og indsamling af husholdningsaffald

Læs IDAs kommentar til ”Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald” og ”Vejledning om indsamling af husholdningsaffald” her.

September 2020: I IDA glæder vi os over det øgede fokus på genanvendelse. Og vi er enige i, at hvordan, vi sorterer affald, er afgørende for affaldets videre liv som ressource. Vi støtter derfor en øget sortering, hvor der først og fremmest er fokus på kvalitet i genanvendelsen.

I vores optik illustrerer vejledningen om sorteringskriterier for husholdningsaffald, at vi i Danmark mangler løsninger, der netop sikrer en højkvalitetsgenanvendelse. Dertil kommer, at der mangler en indsats, der fremmer genbrug frem for genanvendelse. Dette illustreres fx ved udviklingen inden for glasgenanvendelse. Der har været en udvikling, hvor glasflasker i stigende grad er gået fra vask af hele flasker til smeltning. Det er en udvikling der bør ses kritisk på.

I vejledningen står der: ”Der findes få virksomheder, der forbereder hele flasker til genbrug, men det er et vigende marked. ” I IDA ser vi derfor gerne, at vi i Danmark også har en indsats, der fremmer teknologiudviklingen inden for genbrug.

Derudover illustrerer glas som fraktion også vigtigheden af, at den sortering der foregår ude i landet, har højkvalitets genanvendelse for øje. Citat fra vejledningen: ”Kvaliteten og andelen af genanvendt glasmateriale i færdige glasprodukter er afhængig bl.a. af sammenblandingen med andre fraktioner og forsorteringen af det indsamlede glas.” Netop derfor skal glas aldrig blandes med andre fraktioner.

I IDA har vi fokus på, hvad der sker med det indsamlede affald, og hvordan vi i Danmark kan være et foregangsland ift. udviklingen af genanvendelsesteknologier. I IDAs optik illustrerer denne vejledning, at der er behov for udviklingsindsatser inden for følgende områder:

  1. Bionedbrydeligt plast. Bionedbrydeligt plast er en kæmpe udfordring. Generelt ser vi en problematik ift. bionedbrydeligt plast, der skaber en række genanvendelsesudfordringer.

  2. Pap. Som vejledningen anfører, har der i mange år været et velfungerende genanvendelsesmarked for pap i Danmark. I vejledningen står der: ”Størstedelen af pappet genanvendes dog til en lavere kvalitet, da man ofte ikke kan opnå de samme tekniske egenskaber med de genanvendte fibre.” Her er ligeledes et indsatsområde, hvor der bør være fokus på udvikling af højkvalitets genanvendelse, også af pap.

  3. Mad- og drikkekartoner. Vi er enige i, at ift. mad- og drikkekartoner er Danmark langt bagefter andre europæiske lande, der igennem mange år har indsamlet og genanvendt mad- og drikkekartoner. I IDA så vi gerne, at vi i Danmark får langt flere erfaringer med at indsamle og genanvende fraktionen.

Sidst men ikke mindst ser vi meget frem til indsatsen ift. tekstilaffald. Tekstilaffald er et fokusområde for IDAs arbejde med cirkulær økonomi, og vi bidrager gerne til vidensdeling på dette område.

Læs hele høringssvaret fra IDA

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere