Høring: uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør

Ingeniørforeningen, IDA har modtaget udkast til revision af bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør til høring.

IDA hilser de foreslåede ændringer velkomne, herunder muligheden for at bedømme praktik som ’bestået’/’ikke-bestået’. IDA har ingen bemærkninger til de sproglige præciseringer.

Fra IDA mener vi som udgangspunkt ikke, at der skal kunne gives merit for praktik. For IDA er det afgørende, at praktik er ingeniørpraktik med
et klart læringsformål, hvorfor det principielt er betænkeligt, at erfaring fra før man påbegynder uddannelse, kan give merit for et uddannelseselement, hvor den teoretiske viden fra uddannelsen skal kobles med praktisk erfaring.

Derfor finder IDA det er vigtigt, at der fortsat lægges stor vægt på, at praktikken bidrager til at udvikle den studerendes professionelle kompetence med udgangspunkt i professionens erhvervsforhold og kompetencebehov.


IDA mener derfor, at det er vigtigt at fastholde både § 5, stk. 2 og § 6, stk.
3 i bekendtgørelsen.


Med venlig hilsen
Anne Katrine Bojsen
Chefkonsulent
Ingeniørforeningen, IDA

 

Download høringssvar