IDAs Klimaplan 2050

IDAs Klimaplan 2050 beskriver, hvordan Danmark i første halvdel af det 21. århundrede kan reducere udslippet af drivhusgasser med 90 %.

Planen er samtidig en beskrivelse af, hvordan investeringer i teknologi og infrastruktur kan udvikle Danmark til et moderne samfund baseret på vedvarende energikilder og effektiv udnyttelse af alle tilgængelige ressourcer. Et samfund, hvor vækst i erhverv og velfærd kan ske i samspil med et bæredygtigt miljø.

Samfundsøkonomiske beregninger viser, at en omlægning af energiforsyningen vil medføre besparelser på 9 milliarder kr. allerede i år 2015. Herefter vil besparelserne stige frem til 2050, så de når op på 25 milliarder kr. årligt.

Offensive anbefalinger

IDAs Klimaplan 2050 indeholder ni centrale anbefalinger, der skal føre frem til målet om 90 % reduktion af udledningen af drivhusgasser.

Anbefalingerne er udtryk for en offensiv strategi, hvor samfundet via store investeringer omstiller og fremtidssikrer den danske energi- og infrastruktur. Planen er baseret på en række forskellige virkemidler med fokus på skærpede krav, innovation og markedsudvikling samt vidensopbygning.

9 centrale anbefalinger

  1. En national energispareaftale
  2. Oprettelse af en koordineret energisparefond
  3. Innovationsmarkeder og feed-in tariffer til fremme af vedvarende energi
  4. Innovation baseret på forskning, udvikling og demonstration
  5. Infrastrukturomlægning
  6. Markant udbygning af banetransporten
  7. Klimaoptimeret produktion og forbrug af fødevarer og biomasse
  8. Dansk klimatilpasningsstrategi
  9. Danmark bør arbejde for en ambitiøs international klimaaftale og gå foran via konkret handling

Publikationer

Faglige notater og analyser

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere