Ledighed for ingeniører og naturvidenskabelige kandidater

Ledigheden for ingeniører var i oktober 2020 på 3,1 pct., mens den for de naturvidenskabelige kandidater var på 9,2 pct.

En væsentlig forklaring på den høje ledighed blandt de naturvidenskabelige kandidater er, at de unge udgør en relativt stor gruppe her, og at de yngre i højere grad end de ældre er berørt af ledighed.

Når der ses på gruppen der har været færdiguddannede i 2-4 år er ledigheden blandt ingeniører således på 3,8 pct., mens den for de naturvidenskabelige kandidater er på 6,6 pct.

Se flere tal i figuren neden for.