Ledighed for ingeniører og naturvidenskabelige kandidater

Ledigheden for ingeniører og scient.er.

Ledigheden for den samlede gruppe af ingeniører er i september 2021 på 2,7 pct. mens den for cand.scient'erne er på 7,7 pct.

Særligt for cand.scient'erne er det gået godt i løbet af det sidste år. Ledigheden er faldet med 4,3 procentpoint siden september 2020, og ledigheden er markant lavere førend coronakrisen indtraf. 
Samme tendens kan også ses hos ingeniørerne som samlet gruppe, hvor ledigheden er 1,5 procentpoint lavere end september 2020.

I grafikken nedenfor kan du se ledighed for IDA's medlemsgrupper på tværs af køn, alder, kandidatalder og region.

Hvis du vil se på den historiske udvikling kan du se i notatet om ledighed for ingeniører og cand.scient'er længere nede på siden.