Øvrige analyser

Analyserne omhandler en bred vifte af spørgsmål om alt fra røgalarmer til transport, førerløse biler og takst over Storebælt.

Førerløs og digital mobilitet som en effektiv fornyer

August 2018: Danmark skal have en ny og sammenhængende mobilitetsplan. IDAs ad hoc udvalg om Fremtidens transport har udarbejdet en analyse med anbefalinger. 

Samkørsel - hvem vil dele sin bil med andre

Februar 2018: Én af måderne til at begrænse trængslen og reducere transportens CO2-udledning på, er samkørsel, hvor flere transporterer sig i samme bil.

Lavere takst over Storebælt

August 2017: Regeringen bør hæve ambitionsniveauet og sænke taksten over Storebælt mere end de foreslåede 25%. Det mener IDA.

Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur

Februar 2017: Analysen dokumenterer, at inddragelse af teknologiske fremskridt i samfundsøkonomiske analyser kan ændre ved indstillingen til, hvad der er mest optimalt at investere i.

Effekt af selvkørende biler i samfundsøkonomiske analyser

Januar 2017: Veje anlægges med en tidshorisont på op mod 100 år, og der er en udbredt konsensus om, at førerløse biler vil udgøre en stor del af bilparken om bare 15-20 år. Ikke desto mindre er der ikke praksis for at medregne teknologiske fremskridt som fx førerløse biler, når man beregner samfundets afkast ved vejinvesteringer.

Stort økonomisk potentiale i førerløse biler

Januar 2017: Mindre spildtid og færre ulykker vil være en realitet, når det ikke længere er nødvendigt for billisterne at holde hænderne på rattet. Ifølge analysen fra IDA vil det udløse en årlig økonomisk gevinst i milliardklassen.

Autonome køretøjer

Oktober 2016: Analysen retter fokus mod forventninger til udviklingen samt mod antagelser til brug i samfundsøkonomiske konsekvensanalyser.

Ekstremvejr i Danmark

Juni 2014: De senere år har kraftig regn og skybrud betydet, at mange danskere bogstaveligt talt har prøvet at stå i vand til kælderhalsen. Og udover det praktiske besvær, som oversvømmelserne medfører, følger der også store økonomiske udgifter i slipstrømmen af monsterregnen.