Analyser: Erhverv

Analyserne handler om samspillet mellem tekniske og naturvidenskabelige kompetencer og udviklingen i erhvervslivet. Det kan fx være i forhold til teknologiske iværksættere, erhvervsmæssige vækstpotentialer samt automatisering og energibesparelser.

Cleantech i Danmark

April 2018: Analysen omhandler niveau og udvikling i beskæftigelse, produktivitet, værdiskabelse og eksport i de markedsrettede erhverv, der arbejder med miljøbeskyttelse og ressourcebesparelser.

Danmark som energiteknologisk pionerland

Juni 2017: Omstillingen mod mere vedvarende energi er i gang globalt set og vil i de kommende år medføre store investeringer i energiproduktion og energieffektivitet. Danmark er godt positioneret på området

Iværksætterfrekvens blandt personer med teknisk og naturvidenskabelig baggrund

Februar 2017: Denne analyse undersøger iværksætterfrekvensen for personer med en teknisk eller naturvidenskabelig baggrund.

Vækstiværksættere med teknisk og naturvidenskabelig baggrund

Januar 2017: De danske rammevilkår for vækstiværksættere er kåret som de bedste i Europa. Alligevel fylder vækstiværksætterne ikke meget i den danske økonomi.

Principper for reformering af det offentlige erhvervsfremmesystem

August 2016: IDA mener, at der er behov for at reformere det offentlige erhvervsfremmesystem. Med udgangspunkt i en vision om, at Danmark skal være i top-5 i Europa, når det kommer til at skabe vækstvirksomheder, retter IDA fokus mod 7 principper, fremtidens erhvervsfremmesystem bør indrettes efter. 

Højproduktive virksomheder - sådan skabes væksten

Januar 2012: På baggrund af internationale erfaringer og data fra Danmarks Statistik har IDA identificeret fire indsatsområder, der er af særlig betydning for højproduktive virksomheder: (1) Menneskelige ressourcer, (2) forskning og innovation, (3) investeringer og rammebetingelser og (4) internationalt samspil og mangfoldighed. 

Potentialer og barrierer for automatisering og digitalisering i industrien

December 2016: Rapporten undersøger potentialer og barrierer for automatisering og digitalisering med udgangspunkt i Ingeniørforeningens industripanel. 

Energibesparelser i private virksomheder

Juni 2015: I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser med 90 %. IDA har spurgt 420 medlemmer, der alle er beskæftiget med energibesparelser som en del af deres arbejde, om deres vurdering af potentialer og barriere for energibesparelser i private virksomheder. 

Samfundsværdien af nystartede ingeniørvirksomheder

Januar 2015: Engineer the future har udgivet en analyse, der dokumenterer værdien og omfanget af ingeniør-iværksættere. Analysen viser, at der bliver etableret næsten to ingeniørvirksomheder om dagen, og at godt hver 7. ingeniør på en årgang har startet eget firma i perioden 2001-2012.

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Maj 2014: Analysen viser, at ingeniører beskæftiget med industrieksport skaber vækst for faglærte og ufaglærte såvel som andre højtuddannede. 

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi

April 2012: Når virksomheder ansætter deres første højtuddannede medarbejdere øger det også virksomhedens samlede beskæftigelse og vækst.